Wcześniejsza spłata kredytu

Spłacenie kredytu dokonane przed terminem płatności, jaki został określony w umowie kredytowej. Dla pożyczkobiorcy jest to korzystne w pierwszym okresie spłaty, kiedy w większości przypadków spłacana rata w większości pokrywa odsetki a tylko w niewielkim stopniu kapitał. Prawo bankowe gwarantuje możliwość takiej spłaty pożyczek konsumenckich o wartości poniżej 80tys zł.