Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie to takie papiery wartościowe, które w całym okresie swojej ważności przynoszą właścicielowi stały dochód. Jego wysokość może być gwarantowana. Klasycznym przykładem papieru wartościowego o stałym dochodzie były dotąd obligacje. Obecnie emitowane jest wiele obligacji także o zmiennym oprocentowaniu.