Papiery wartościowe na zlecenie

Papiery wartościowe na zlecenie to jeden z wielu rodzajów papierów wartościowych, który rozróżniany jest ze względu na sposób wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów. Papiery wartościowe na zlecenie to inaczej papiery wartościowe zbywalne przez indos, czyli przez oświadczenie woli zbywcy o przeniesieniu własności.