Papiery wartościowe na okaziciela

Papiery wartościowe na okaziciela to dokumenty potwierdzające prawa majątkowe właściciela dokumentów. W przypadku papierów wartościowych na okaziciela majątek, którego dotyczą przynależy do posiadacza dokumentu. Przekazanie praw majątkowych, na które wskazują papiery wartościowe na okaziciela odbywa się poprzez zwykłe przekazanie dokumentu.