Kategoria: Ogólne

General

Kim jest żyrant?

Zgodnie ze statystykami, aż co dziesiąty żyrant odpowiedzialny jest za spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych przez inną osobę. Żyrantami...

Obchodzenie imienin w Polsce

Imieniny to zwyczaj świątecznego obchodzenia dnia świętego lub błogosławionego, będącego patronem imienia katolika, które zostało mu nadane w...

Nauczycielem być

Ósma rano. Budynek – jeszcze cichy. Budzące się powoli mury ożywają za sprawą kolejnych rozentuzjazmowanych głosów.  Długi korytarz,...

Dłużne papiery wartościowe

Mianem tym określa się papiery wartościowe określające wierzytelności pieniężne wystawcy tych papierów względem nabywcy wartościowych papierów dłużnych. Obecnie...

Termin zapadalności

W praktyce bankowej termin odnoszący się do aktywów banku, oznacza dzień, w którym na podstawie umowy z bankiem...

Godziny pracy banków

Twój wniosek zostanie rozpatrzony zazwyczaj w ciągu kilkunastu minut. Musisz jednak mieć na uwadze, że czas oczekiwania na...