Witajcie w inteligentnym świecie smart cities

Inteligencja – jak twierdzą niektórzy towar deficytowy – jest wartością szczególnie cenioną u człowieka i jednocześnie coraz bardziej powszechna u maszyn i urządzeń technologicznych. Większość z nas ma w kieszeni smartphone – inteligentny telefon, a część nawet mieszka w smart home – inteligentnym domu. Ale to tylko początek,  bo wielkie głowy tego świata dokładają wszelkich starań byśmy już niedługo żyli w inteligentnych miastach.

Czym jest smart city?

Wbrew pozorom to pojęcie nie odnosi się wyłącznie do nowoczesnych technologii. Inteligentne miasto to takie, które łączy w sobie umiejętności uczenia się,  innowacyjne podejście do realizowanych projektów i tworzenia strategii. To terytorium kreatywne, w którym mieszkańcy mogą rozwijać się wszechstronnie – głównie w placówkach szkolnictwa wyższego.  Władze są gotowe, by inwestować w ten rozwój, postrzegają mieszkańców jako kapitał ludzki. Ważnym elementem jest infrastruktura transportowa, której sprawne funkcjonowanie powinny zapewniać technologie, w które miasto ochoczo inwestuje. Ważnym elementem jest także komunikacja między organami administracji publicznej a mieszkańcami – ci mają widzieć w urzędnikach partnera do rozmów, któremu zależy, by społeczeństwo było jak najlepiej poinformowane.

6 wymiarów miasta o wysokim IQ

Ponieważ zagadnienie smart cities wzbudza zainteresowanie świata nauki, powstało sześć kryteriów, według których dokonuje się oceny stopnia inteligentności danego miasta. Każdy z tych wymiarów ma przypisany szereg mierników, dzięki którym zmierzyć można, na ile dane kryterium zostało spełnione.

 1. Inteligentna gospodarka
  To wskazanie, na ile miasto radzi sobie z zarządzaniem zmianą, wprowadzaniem innowacji. I na ile miasto można postrzegać jako jednostkę przedsiębiorczą, o elastycznym rynku pracy i gotową do podejmowania projektów współpracy międzynarodowej.
 2. Inteligentna mobilność
  Tutaj na pierwszy plan wychodzi infrastruktura transportowa, ale i ta związana z przekazywaniem informacji.Inteligentne środowisko
  Jedno z kluczowych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do norm środowiskowych, jakie swoim krajom członkowskim narzuca Unia Europejska. W tym wypadku bierze się jednak pod uwagę nie tylko stopień zanieczyszczenia miasta, ale również sposób, w jaki dba się o miejskie obszary zielone i atrakcyjność natury.
 3. Inteligentni ludzie
  To nic innego jak poziom wykształcenia, ale i dostępność do ośrodków akademickich. Znaczenie będzie mieć również otwartość społeczeństwa, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw i uczenia się przez całe życie.
 4. Jakość życia
  To nic innego jak szeroko rozumiane warunki życia, ale także dostępność do instytucji kultury i chęć aktywnego udziału w życiu społecznym.
 5. Inteligentne współrządzenie
  Transparentność działań władz, ale i partycypacja społeczna mają w tym wypadku ogromne znaczenie.

Smart cities już są

Smart cities już sąSmart cities to jednak nie tylko górnolotne założenia, które sprawiają wrażenie raczej fragmentu utopijnej bajki niż rzeczywistości. Znajdują one swoje przełożenie w prawdziwym świecie, choć częściej wiąże się je z cyfrową transformacją przestrzeni miejskiej. W 2000 roku podjęto decyzję o stworzeniu miasta w pełni podłączonego do sieci, które w dużej mierze samodzielnie będzie podejmować decyzje mające wpływ na funkcjonowanie infrastruktury. Już teraz miasto Songdo, naszpikowane czujnikami, sensorami, procesorami, przyjmuje pierwszych mieszkańców tworząc powoli kolebkę koreańskiego biznesu, chociaż pełne zakończenie inwestycji planowanejest dopiero na 2020 rok. W zasadzie każdy budynek został zaprojektowany tak, by móc przekazywać ogromny strumień danych, dzięki czemu miasto będzie coraz lepiej dopasowywać się do potrzeb swoich mieszkańców. Niektórzy tylko zadają sobie po ciuchy pytanie – takie rozwiązania powinny fascynować? Czy raczej niepokoić?

Tagged in: