Pożyczki bez baz BIK i KRD

Na przestrzeni długiego czasu człowiek podejmuje różne decyzje finansowe, przeżywa wzloty i upadki. Czasem niekorzystny splot okoliczności sprawia, że nie jest w stanie spłacić swoich długów i zostaje wpisany do rejestru dłużników. W takim wypadku trudno o kredyt. A jak jest z krótkoterminową pożyczką?

W większości wypadków zarówno banki, jak i instytucje parabankowe udzielające pożyczek, przed podpisaniem umowy oceniają zdolność kredytową potencjalnego klienta. Standardowo pod uwagę bierze się kilka czynników: wysokość comiesięcznych dochodów, stałe koszty życia ponoszone co miesiąc (czynsz, rachunki, wydatki na żywność) oraz tzw. historię kredytową, innymi słowy sprawdza się, czy kandydat na kredytobiorcę nie figuruje na liście dłużników w Biurze Informacji Kredytowej i/lub w Krajowym Rejestrze Dłużników. Obecność na którejś z list w większości przypadków powoduje odrzucenie wniosku o kredyt lub pożyczkę. Taki klient uznawany jest za niewypłacalnego.

Niechlubna historia dłużnika bardzo często nie jest odzwierciedleniem jego faktycznych możliwości finansowych. Wpisy mogą pochodzić z dawnych czasów i dotyczyć np. długów przedawnionych. Może być też tak, że ktoś ma naprawdę duży dług i nie jest w stanie go spłacić, ale radzi sobie z bieżącym utrzymaniem i potrzebuje niewielkiej pożyczki bez baz, którą bez trudu zwróci w całości i w terminie. Właśnie dlatego coraz więcej banków i firm zajmujących się udzielaniem pożyczek, w tym Monedo Now, określając zdolność kredytową klienta, używa tajemniczo brzmiącej technologii Big Data.

Czym jest Big Data i czy ona pozwala udzielić pożyczkę bez baz?

W dużym uproszczeniu polega on na gromadzeniu i analizowaniu danych z różnych źródeł. W przypadku oceniania zdolności kredytowej bierze się pod uwagę nie tylko miesięczne dochody i wydatki, ale też ocenia się, na co klient wydaje pieniądze. Przykładowo, jeśli z historii konta wynika, że wnioskodawca o pożyczkę bez weryfikacji baz często jada w restauracji, można zrobić założenie, że nie żyje z ołówkiem w ręku i będzie miał z czego spłacać raty pożyczki. Pod uwagę brane są także inne czynniki. Na przykład udowodniono, że lepszymi klientami instytucji finansowych są osoby pozostające w związkach małżeńskich. Również z historii zatrudnienia można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Lepiej w oczach instytucji finansowej będzie wyglądał potencjalny klient z krótką listą byłych pracodawców niż taki, który zmienia pracę kilka razy do roku. Stabilność życiowa okazuje się jedną z silnych przesłanek przemawiającą za udzieleniem pożyczki nawet osobie, która figuruje w rejestrach dłużników.

Pożyczki bez BIKu czy zwykle pożyczki na raty?

Chociaż Big Data wydaje się technologią dość mocno wchodzącą w cudzą prywatność, tak naprawdę nie wykrada żadnych poufnych danych, korzysta tylko z tego, co sami udostępniamy. Dlatego nie ma potrzeby bać się korzystać z usług instytucji określającej dzięki Big Data zdolność finansową potencjalnych klientów.

Za korzystaniem z usług Monedo Now przemawia także uproszczona procedura starania się o pożyczkę. Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilkanaście minut i można to zrobić drogą internetową. Aby otrzymać pożyczkę w Monedo Now, niezbędne jest posiadanie numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i konta w polskim banku. Niezbędne jest także ukończenie osiemnastu lat.

Warto zauważyć, że Monedo Now przełamuje stereotyp drogiego pożyczkodawcy, bo tak zazwyczaj określa się firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych.