Wcześniejsza spłata kredytu. Czy opłaca się spłacić zobowiązanie przed terminem?

Każdy ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego i hipotecznego. Czy to rozwiązanie jednak zawsze się opłaca? Jeśli masz taką możliwość, warto ją szczegółowo przeanalizować i podjąć rozsądną decyzję Spłata kredytu przed terminem niestety nie zawsze jest korzystna dla Twojego portfela. dla kredytobiorcy. Kiedy zatem się to opłaca i kiedy należy podjąć taką decyzję?

Czy można spłacić kredyt wcześniej? Spłata zobowiązania przed upływem terminu.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) każda osoba ma prawo spłacić kredyt wcześniej, przed upływem terminu ostatniej wpłaty ujętym w umowie. Nie zawsze jednak banki przychylnie odnoszą się do takiego rozwiązania i dlatego też często zdarza się, iż nie oszczędzisz na tym tyle, na ile byś liczył. Dodatkowo warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego reguluje ustawa antylichwiarska. Należy pamiętać o kilku zasad, tak aby ta operacja była dla Ciebie naprawdę korzystna.

Czy są jakieś koszty wcześniejszej spłaty kredytu? Marża, prowizja banku i inne, dodatkowe opłaty.

Bank jest instytucją, która zarabia na udzielaniu pożyczek klientom indywidualnym i biznesowym. Dlatego też, przy ewentualnej wcześniejszej spłacie swojego zobowiązania musisz wziąć pod uwagę wszystkie koszty z nim związane. Należą do nich nie tylko kapitał pozostały do spłaty, ale także kwota naliczonych odsetek i innego rodzaju dodatkowe opłaty i prowizje.

Marża banku

Jednym z takich kosztów, o których należy pamiętać jest marża banku, która wzrasta wraz z upływającym okresem spłaty kredytu.

Prowizja od wcześniejszej spłaty

W umowie często znajduje się zapis, który zabezpiecza kredytodawcę od utraty tych pieniędzy, mówiący o prowizji od wcześniejszej spłaty (prowizji rekompensacyjnej). Jest ona różna w zależności od rodzaju umowy, banku i ogólnych warunków udzielenia danej pożyczki i z reguły waha się w przedziale od 1% do 3% wartości kapitału. Warto zatem przeanalizować koszty związane z tą dodatkową opłatą i porównać je z kwotą odsetek pozostałą do spłaty. Jeśli okaże się niższa, wcześniejsza spłata kredytu jak najbardziej Ci się opłaca. Niektóre banki zwalniają swoich klientów od uiszczenia prowizji rekompensacyjnej po upływie określonego w umowie okresu czasu, może to być rok lub kilka lat, jak w przypadku kredytów hipotecznych. W takich przypadkach mając możliwość spłaty kapitału, decyzja będzie dla Ciebie korzystna.

Nadpłata miesięcznej raty kredytu. Jak bank ją rozliczy?

Warto pamiętać o zapisach w oficjalnych ustawach, a mianowicie w opinii prezesa UOKiK bank w momencie wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu winien obniżyć (obejmując okres od dnia faktycznej spłaty do terminu ostatecznej spłaty) wszystkie opłaty, prowizje i koszty, a także dokonać ich zwrotu na rzecz klienta. Takie jest oficjalne stanowisko, od którego każde odstępstwo jest traktowane jako naruszenie prawa. Banki nierzadko niechętnie udzielają takich zwrotów, dlatego też znajomość przepisów przez konsumenta jest dla niego dodatkowym atutem. Jednym z rozwiązań na przedterminową spłatę kredytu, zarówno konsumenckiego, jak i hipotecznego, jest jego nadpłata, czyli spłata kwoty wyższej niż miesięczna rata. Bank może to rozliczyć na dwa sposoby:

  • skróci okres kredytowania (wartość miesięcznych rat pozostaje bez zmian),
  • obniży wartość miesięcznych rat (okres kredytowania pozostaje bez zmian).

Czy warto spłacić kredyt hipoteczny przed czasem?

Powyższe zasady dotyczą również przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego. Korzyści z tego płynące są jednoznaczne, ale należy abyś również dobrze przeanalizował wszystkie plusy i minusy z tym związane. Czas kiedy bank może żądać dodatkowej prowizji rekompensacyjnej, a także jej procentowa wartość, są zależne od warunków zawartych w umowie. Z reguły jednak jest to operacja korzystna dla konsumenta. Wcześniejsza spłata kredytu może nieść ze sobą duże korzyści, nie tylko finansowe, ale także te natury psychicznej i emocjonalnej. Kiedy masz takie możliwości, warto zawsze wziąć pod uwagę takie rozwiązanie. Należy jednak pamiętać o przeanalizowaniu wszystkich kosztów, również tych nie zawsze oczywistych dla Ciebie, jako konsumenta. . Dla pożyczkobiorcy wcześniejsza spłata kredytu jest korzystna w pierwszym okresie spłaty, kiedy w większości przypadków spłacana rata w większości pokrywa odsetki, a tylko w niewielkim stopniu kapitał. Prawo bankowe gwarantuje możliwość takiej spłaty pożyczek konsumenckich o wartości poniżej 80tys zł.

Szybka pożyczka online na spłatę raty kredytu. Nie psuj swojej oceny zdolności kredytowej.

Gdy spłacasz kredyt, może okazać się, że nie zawsze będziesz wstanie spłacić każdej raty w terminie. Aby uniknąć złej oceny zdolności kredytowej w BIK, a także naliczenia odsetek i kar umownych, warto poratować się szybką pożyczkę online.  Gdy skorzystasz z Monedo Now, zyskasz pewność, że wziąłeś pożyczkę w sposób bezpieczny i że jej warunki są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb.