Przedawnienie długów – przepisy, w jakich sytuacjach, po jakim czasie, czy każdy dług ulega przedawnieniu?

Czasami zdarza się, że zabrniemy w długi, których nie jesteśmy w stanie spłacić. Jak wybrnąć z takiego położenia? Czy warto czekać na przeterminowanie zobowiązania? A może korzystniej spłacić dług? 

Przepisy dotyczące przedawnienia długów

Przedawnienie długów uregulowane jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z pojęciem przedawnienia długu jest to możliwość uchylenia się od konieczności spłaty długu, po określonym terminie. Po upłynięciu tego terminu dłużnik zostaje zwolniony ze swoich zobowiązań. Zadłużenie nie znika, ale dłużnik nie ma obowiązku spłaty zadłużenia. Wierzyciel nadal może rościć prawo do zapłaty, ale szansa na odzyskanie zadłużenia jest niewielka.

Jakie długi przedawniają się?

Termin ważności jest różny dla różnego rodzaju zadłużenia. Długi dotyczące debetu na rachunku bankowym i długi w usługach telekomunikacyjnych przedawniają się po dwóch latach. Zadłużenia karty kredytowej, przedawnienie kredytu oraz pożyczki, zadłużenia czynszowe, płatności alimentacyjne, a także niezapłacona kaucja lub zaliczka przedawniają się po 3 latach. Wszystkie zadłużenia powstające z mocy prawa takie, jak podatek dochodowy, czy podatek VAT przedawniają się po pięciu latach.

Po jakim czasie długi przedawniają się?

Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe zasady przedawnienia długów. Dzięki nowelizacji kodeksu cywilnego długi nie przedawniają się po 10 latach, jak było do tej pory, lecz ulegają przedawnieniu po 6 latach. Roszczenia o świadczenia okresowe lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat. Jest wiele rodzajów roszczeń i każdy rodzaj roszczenia podlega innemu terminowi przedawnienia. Jest też wiele szczegółów, które maja wpływ na konkretne rozwiązania.

Czy po przedawnieniu długów nic ci nie grozi?

Przedawnienie długów nie oznacza ich wygaśnięcia. Oznacza jedynie, że po upływie określonego przepisami czasu, osoba zadłużona może uchylić się od spłacenia zobowiązania. Mimo przedawnienia długu wierzyciel nadal może kontaktować się z osobą zadłużoną oraz przeprowadzać działania windykacyjne na drodze polubownej, dzięki której dłużnik dobrowolnie spłaci zobowiązanie. Musimy pamiętać, że przedawnienie nie powoduje umorzenia długu. Wierzyciel ma prawo umieścić dłużnika w Biurze Informacji Kredytowej, w której weryfikowani są klienci operatorów telekomunikacyjnych, czy klienci banków. Kolejnym sposobem wywarcia nacisku na dłużnika jest odsprzedanie długu innemu podmiotowi, który nadal będzie prowadził windykacje.

Jakie długi nie podlegają przedawnieniu?

Warto pamiętać, że nie wszystkie długi się przedawniają. Przykładem takiego długu jest kredyt hipoteczny, gdzie przedawnieniu ulegają tylko odsetki. Jeżeli klient nie spłaca zobowiązania dochodzi do licytacji komorniczej, dzięki której bank uzyska część niespłaconego zobowiązania.

Zdobądź pieniądze na pokrycie długów

Czy czekanie na przedawnienie jest dobrym rozwiązaniem? Na pewno jest to wiele lat stresu i nieprzespanych nocy. Dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest wybrnięcie z dawnych zobowiązań i otworzenie nowej karty w życiu. Jak można wybrnąć z takich problemów? Jednym z rozwiązań jest pożyczka na wyjście z długów. Jest to rozwiązanie, które pozwoli na uregulowanie zobowiązań. Dodatkowe pieniądze na pokrycie długów pomogą rozwiązać istniejące problemy i uwolnić od myśli o wizycie komornika. Weź szybką pożyczkę w Monedo Now w max. 3 minuty korzystając z wygodnego formularza na stronie.