Jakie rozróżniamy formy własności mieszkań i na co zwrócić uwagę przy zakupie lokalu?

Kupując mieszkanie, warto posiadać wiedzę o poszczególnych formach własności. To od niej zależy, jakie będziesz mieć prawa do zakupionego lokalu. Zapoznaj się z poszczególnymi formami własności mieszkania, aby nie musieć żałować źle ulokowanych oszczędności. Dowiedz się jakie formy własności istnieją i czym się od siebie różnią.

Własność spółdzielcza. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Decydując się na zakup mieszkania należącego do spółdzielni mieszkaniowej, warto pamiętać, że w kwestii formalnej mieszkanie to pozostanie własnością spółdzielni, natomiast kupujący stanie się posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Mimo tego może on zarządzać lokalem. Niektóre mieszkania spółdzielni posiadają wpis do ksiąg wieczystych. Zdarzają się też sytuacje, w których mieszkanie można odkupić bezpośrednio od spółdzielni i zmienić jego formę własności na mieszkanie własnościowe.

Mieszkania własnościowe. Własnościowe prawo do lokalu.

Aby lokal stał się mieszkaniem własnościowym musi on być m.in. wpisany do księgi wieczystej. Jednym z istotnych aspektów posiadania mieszkania własnościowego są kwestie remontu mieszkania. Należąc co wspólnoty mieszkaniowej należy liczyć się z licznymi zbiórkami pieniędzy, które pokrywać będą koszta wymaganych napraw oraz ewentualnych remontów czy innych wydatków. Mieszkanie własnościowe jest jednak jedną z najkorzystniejszych form własności mieszkania.

Własność lokatorska. Lokatorskie prawo do lokalu.

Kolejnym rodzajem formy własnościowej mieszkania jest własność lokatorska. Osoba kupująca zyskuje lokatorskie prawo do lokalu. Możliwość takiej formy zakupy mieszkania posiadają wyłącznie osoby fizyczne, które jednocześnie są członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Decydując się wraz z małżonkiem na nabycie lokalu, należy pamiętać, że tylko jedna osoba może otrzymać tytuł członka spółdzielni. W tym przypadku tego rodzaju własności, lokator nie może sprzedać, darować, zamienić ani w inny sposób zbyć prawa do mieszkania. Należy także pamiętać, iż prawo do mieszkania nie podlega dziedziczeniu, a samego lokalu nie można obciążyć hipoteką ani nie podlega ono egzekucji komorniczej. Wybór tej opcji własnościowej jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które to dysponują niskim nakładem finansowym.

Lokal komunalny. Komunalne prawo do lokalu.

Daje on lokatorowi najmniejsze uprawnienia z tytułu posiadania własności mieszkaniowej. Jest to bowiem mieszkanie, które znajduje się w posiadaniu gminy i przyznawane jest tylko osobom, które spełniają określone kryteria (np. nie przekraczają określonej wysokości dochodów). Lokal komunalny jest formą pomocy społecznej, która to udzielana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego. Taka forma własności oznacza, że lokator, który chce wykonać w mieszkaniu jakieś prace remontowe musi uzyskać zgodę od władz. Istnieje jednakże możliwość wykupienia praw do lokalu komunalnego. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy władze terytorialne chcą sprzedać dane mieszkanie.

Użytkowanie wieczyste.

Jest to prawo cywilne, które polega na oddaniu w użytkowanie, będącej w posiadaniu i własności skarbu państwa lub jednostki terytorialnej, nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej bądź osoby prawnej. Okres takiej umowy to 99 lat, lecz w wyjątkowych sytuacjach może dojść do jego skrócenia, jednakże nie może on wynosić mniej niż 40 lat. Aby osoba prawna lub fizyczna mogła objąć grunty, niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej. W przypadku tego rodzaju posiadania grunty, właściciel, czyli osoba, która oddaje go w użytkowanie nadal jest jego posiadaczem i otrzymuje on z tego tytuły roczną opłatę od osoby użytkującej nieruchomość. Osoba prawna bądź fizyczna będąca w tymczasowym posiadaniu ziemi może korzystać z gruntów na zasadach zbliżonych do prawa własności. W jej kompetencji znajdują się możliwości takie jak: sprzedaż, obciążenie oraz dziedziczenie grunty. Użytkownik może także żądać przedłużenia umowy na okres kolejnych 40-99 lat. Właściciel gruntów ma jednak prawo odmówić takiemu procederowi, gdy korzystanie z nieruchomości przebiega niezgodnie z przeznaczeniem, które zostało zawarte w umowie.

Partycypacja w TBS.

Proces ten daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów TBS lub wskazania innego najemny osobie, która wniosła finansowy wkład w budowę mieszkania. Partycypantem może zostać taka osoba, jak:

  • pracodawca, który pragnie uzyskać lokale mieszkalne dla swoich pracowników,
  • osoby prawne działające w interesie pozyskania lokali przez wskazane osoby trzecie,
  • powiaty, gminy oraz związki międzygminne, które chcą podnajmować lokale mieszkalne osobom fizycznym,
  • każdy, kto posiada tytuł osoby fizycznej.

Mieszkania w partycypacji TBS przeznaczone są głownie dla osób średniozamożnych. Prawo do najmu danego lokalu jest uzależnione od sumy dochodu gospodarstwa domowego.

Szybka pożyczka na mieszkanie w Monedo Now?

Zakup mieszkania wiąże się z wieloma wydatkami. Po pierwsze, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku PCC. Po drugie, możesz potrzebować pieniądzy na remont lub na wykończenie mieszkania. Aby sfinansować te wydatki, wspomóż się szybką pożyczką w Monedo Now. Udzielamy wsparcia finansowego już od 1500 zł do nawet 25 000 zł. Warunki spłaty pożyczki są bardzo elastyczne, ponieważ to Ty ustalasz ilość rat!