Jak uchronić się przed skutkami wiosennych anomalii pogodowych?

Mimo szybkiego postępu technologicznego, człowiek nie nauczył się jeszcze kontrolować sił przyrody. Pozostają one nieposkromnione. Cały czas, siły takie jak trąby powietrzne, wichury, gwałtowne deszcze, czy powodzie, są dla człowieka dużym zagrożeniem. W Polsce, przyroda jest najbardziej nieprzewidywalna wiosną i latem. Na skutki anomalii pogodowych narażone są głównie osoby, które mieszkają poza granicami dużych miast. Dowiedz się jak uchronić się przed skutkami wiosennych anomalii pogodowych  i pozostań bezpieczny.

Groźne anomalie pogodowe wiosną

Wiosna to czas, w którym wszystko budzi się do życia. Słońce wychodzi zza chmur, podnosi się temperatura, a jednocześnie zaczynają kwitnąć poszczególne kwiaty i drzewa. To także czas, zmian pogodowych, często bardzo gwałtownych. W Polsce, najczęściej występującymi anomaliami są wichury i powodzie. Wichury zrywają dachy, niszczą uprawy, zrywają linie energetyczne. Powodzie kompletnie rujnują plantacje i powodują duże straty wśród zwierząt hodowlanych. Podobnie jak wichury, potrafią pozbawić dachu nad głową okolicznych mieszkańców w regionie, w którym powódź wystąpiła. Czy prognozowane są gwałtowne zjawiska pogodowe w 2019 roku?

Anomalie pogodowe w 2019 – zagrożenia dla rolników i gospodarstw domowych

Rok 2018 był dla rolników czasem trudnym i wymagającym głównie ze względu na niewielką ilość opadów, a co za tym idzie występującą w wielu regionach suszę. W 2018 roku, zarówno kwiecień, jak i maj obfitował nawet w 28 –  30 st. C. upały. Jak zapewne sam odczuwasz, kwiecień 2019 różni się od tego z poprzedniego roku. Ten jest bardzo deszczowy, a termometry pokazują zwykle temperaturę do 8 st. C. Maj ma być za to upalny, ale przy tym deszczowy i burzowy. Taka pogoda najczęściej niesie za sobą przykre konsekwencje dla rolników. To właśnie obfite deszcze i burze statystycznie powodują największe straty. Latem, rolnicy muszą przygotować się na ryzyko suszy. Jest duża szansa na to, że lato 2019 będzie jednym z najcieplejszych – temperatury w lipcu niekiedy mogą dochodzić do nawet 40 st. C. Z kolei, w sierpniu 2019, wystąpi duże ryzyko powodziowe. Będzie to spowodowane bardzo intensywnymi opadami deszczu.
Jak widać, wiosna i lato 2019 nie będą najłatwiejszym czasem dla rolników. Warto więc, zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami na  wszystkie sposoby.

Ubezpieczenie od skutków anomalii pogodowych – powodzi, burz, suszy i wichur.

Ubezpieczenie domu od powodzi

Woda niszczy wszystko co napotka na swojej drodze – ściany, elementy stałe i wyposażenie. Konsekwencje powodzi mogą Cię narazić na olbrzymie straty finansowe, a być może na utratę całego domu. Warto więc, aby ubezpieczenie na mieszkanie obejmowało właśnie to zdarzenie losowe. Przy ubezpieczenia domu od powodzi ważne jest, co dokładnie wchodzi w zakres ubezpieczenia. Czy tylko ochrona murów i elementów stałych, czy także wyposażenie mieszkania. Na cenę takiego ubezpieczenia będzie miał wpływ przede wszystkim stopień ryzyka powodziowego występujący w regionie, w którym znajduje się Twoja nieruchomość.

Ubezpieczenie domu od wichur i huraganu

Ubezpieczenie domu od wiatru, wichur i huraganu to opcja zawarta w 99% polis ubezpieczeniowych dotyczących mieszkania. Ubezpieczając dom od wiatru, wichury i huraganu należy zwracać uwagę przede wszystkim na definicje tych zjawisk pogodowych w umowie ubezpieczenia. Różni ubezpieczyciele przypisują wichurom, czy huraganom różne prędkości wiatru.

Ubezpieczenie uprawy rolnej

Ubezpieczenia dla rolników dzielą się na te obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników to:

 • OC rolnika
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Ubezpieczenie upraw objętych unijnymi dopłatami – ubezpieczenie dotowane!

Ubezpieczenie OC rolnika

Ubezpieczenie OC rolników to ubezpieczenie, którym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, a także każdej osoby, która w okresie ochrony pracowała w gospodarstwie i wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Na podstawie takiego ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze nie tylko wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam ubezpieczony rolnik, ale także gdy wyrządzi ją jego pracownik. Może się także zdarzyć, że osoba pracująca w gospodarstwie ulegnie jakiemuś wypadkowi podczas pracy, np. spadnie z drabiny. Zakład ubezpieczeń wypłaci wtedy odszkodowanie w wysokości należnego zadośćuczynienia, czy też zwrotów kosztów leczenia.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Celem ubezpieczenia majątkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest zagwarantowanie odszkodowania w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie.  Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku strat dotyczących budynków gospodarstwa rolnego i poniesionych w wyniku powodzi, pożaru, czy też gradu. To znaczy, że ubezpieczony jest nie tylko dom, ale także np. obora lub stodoła. Istotnym jest to, że ubezpieczyciel nie ma wpływu na kształt tego ubezpieczenia obowiązkowego, ponieważ jego zakres reguluje ustawa.

Ubezpieczenie upraw objętych unijnymi dopłatami

Każdy rolnik, który pobiera unijne dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50% swoich upraw. Rolnicy powinni to zrobić do 30 czerwca każdego roku. Ci, którzy to zrobią będą mogli liczyć na dopłatę do składki ubezpieczeniowej do 65% z budżetu państwa. Co więcej, rolnicy, którzy ubezpieczają uprawy mogą liczyć na większą pomoc od rządu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, np. suszy, gradobicia, czy deszczu nawalnego i powodzi. Tak wynika z unijnego prawa, który mówi, że pomoc z budżetu państwa w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich. Przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem należy pamiętać, że w umowach występuje 14 dniowy okres karencji, co oznacza, że jeśli w ciągu tych 14 dni wystąpi jakaś anomalia pogodowa, który zniszczy pole lub hodowle, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.

Oto maksymalne sumy ubezpieczeń dla poszczególnych upraw i hodowli  zwierząt:

Max. 1 ha upraw zbóż – 1320 zł;

Max. 1 ha upraw kukurydzy – 8470 zł;

Max. 1 ha upraw rzepaku i rzepiku  – 10 200 zł;

Max. 1 ha upraw chmielu – 61 650 zł;

Max. 1 ha upraw tytoniu – 28 710 zł;

Max. 1 ha upraw warzyw gruntowych  – 171 650 zł;

Max. 1 ha upraw drzew i krzewów owocowych – 119 620 zł;

Max. 1 ha upraw truskawek  – 62 050 zł;

Max. 1 ha upraw ziemniaków – 20 000 zł;

Max. 1 ha upraw buraków cukrowych – 9 000 zł;

Max. 1 ha upraw roślin strączkowych – 14 000 zł;

Max. 1 sztuka bydła – 9 800 zł;

Max. 1 sztuka kona – 11 280 zł;

Max. 1 sztuka owcy – 700 zł;

Max. 1 sztuka kozy – 700 zł;

Max. 1 sztuka świni – 1 560 zł;

Max. 1 sztuka kury, perlicy i przepiórki – 53 zł;

Max. 1 sztuka kaczki – 65 zł;

Max. 1 sztuki gęsi – 250 zł;

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników dają podstawową ochronę ale nie obejmują tych szkód, które mogą wystąpić podczas prac gospodarskich lub awarii spowodowanych działalnością człowieka. Tu z pomocą przychodzą dobrowolne ubezpieczenia dla rolników, których ilość na rynku jest bardzo duża. Dodatkową zaletą korzystania z dobrowolnych ubezpieczeń dla rolników jest to, że masz możliwość ubezpieczenia swojego gospodarstwa, upraw i hodowli na kwotę wyższą niż przewidują to ubezpieczenia obowiązkowe.

Przykłady ubezpieczenia dobrowolnego

 • Ubezpieczenie elementów stałych wewnątrz budynku mieszkalnego i ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i przepięcia.
 • Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym: pomieszczeń, budynków nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu, a także innego mienia tj.: budowli, maszyn i sprzętu rolniczego, urządzeń mechanicznych, ziemiopłodów, materiałów i zapasów, zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Pożyczka na szkody powstałe w wyniku anomalii pogodowych

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego od skutków wiatru, wichury, huraganu, powodzi innych anomalii pogodowych może kosztować nawet ok. 1000 zł. Wysokość składki jest zależna od wielu czynników, w tym od wielkości domu, zakresu ubezpieczenia oraz ryzyk występujących w danym regionie.  Na wysokość składek na dobrowolne ubezpieczenia rolnicze wpływa także wiele zmiennych.  Jeśli Twoja nieruchomość lub inne mienie zostanie uszkodzone lub zniszczone z powodu anomalii pogodowych, a nie były one ubezpieczone, będziesz mógł potrzebować pożyczki na naprawę szkód. Na szczęście, pożyczkę w Monedo Now możesz wziąć nawet do 20 000 zł. To znaczy, ze jeśli np. z powodu powodzi ulegną zniszczeniu meble i sprzęty znajdujące się w Twoim domu, dzięki pożyczce w Monedo szybciej staniesz na nogi. TO Ty wybierasz kwotę, którą chcesz pożyczyć, a także ustalasz okres spłaty.

Numery alarmowe w Polsce

Gdy Twoje lub czyjeś życie będzie zagrożone z powodu występujących gwałtownych anomalii pogodowych, będziesz potrzebować tych numerów alarmowych:

 • Ogólnopolski numer alarmowy – 112
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Państwowa Straż Pożarna – 998
 • Policja – 997
 • Zarządzanie Kryzysowe – 987