Jak rozliczyć PIT 2019 za 2018 rok?

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem przyprawia co roku wielu podatników o zawrót głowy. Wypełnienie PIT może być problematyczne szczególnie wtedy, gdy nieznane są nam aktualne przepisy. W roku 2019 wprowadzono wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. Chcesz prawidłowo rozliczyć PIT 2019? Sprawdź, jak rozliczyć PIT 2019 za 2018 rok oraz jak wygląda nowy druk PIT 2019.

Urząd skarbowy rozliczy za Ciebie PIT 2019

Najważniejsza zmiana dotyczy obowiązków podatkowych w 2019 roku. Zarówno PIT-37, jak i PIT-38 wypełni za podatnika Krajowa Administracja Skarbowa. To ułatwienie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz osób, które uzyskują dochody kapitałowe. Obie grupy podatników nie muszą się rozliczać samodzielnie z urzędem skarbowym i wysyłać PIT do urzędu. Formularze zostaną wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie informacji uzyskanych od podatników w poprzednich latach, a także na podstawie danych od płatników. Wypełnione przez urząd deklaracje zostaną udostępnione podatnikom od 15 lutego, a Ci będą mogli je zaakceptować, poprawić lub całkowicie odrzucić. Jeśli podatnik odrzuci zeznanie podatkowe sporządzone przez KAS, zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia deklaracji podatkowej.

Jak rozliczyć PIT 2019 przez Internet?

Deklarację PIT 2019 złożysz nie tylko w Urzędzie Skarbowym. Możesz to zrobić także online. Jak rozliczyć PIT 2019 przez Internet dowiesz się z przygotowanej przez nas instrukcji.

Instrukcja „Rozliczanie deklaracji podatkowej 2019 online w 5 krokach”

 1. Wejdź na stronę https://www.podatki.gov.pl/ w zakładkę e-Deklaracje i pobierz aplikację e-Deklaracje Desktop.
 2. Wypełnij odpowiedni formularz deklaracji podatkowej w aplikacji.
 3. Podpisz formularz wpisując kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu rocznym za 2017 r.,
 4. Wyślij dokument za pośrednictwem aplikacji.
 5. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO pełni rolę potwierdzenia o podobnej mocy, co dowód nadania listu poleconego lub potwierdzenie złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Dane potrzebne do złożenia PIT przez Internet:

 • PESEL,
 • NIP,
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2017 rok.

Deklaracje PIT, które rozliczę przez Internet

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Zmiany w PIT 2019 za 2018 rok

Od 1 stycznia 2019 roku zostały wprowadzone istotne zmiany dla podatników, które wpływają na sposób rozliczania się z fiskusem.

Termin zwrotu nadpłaconego podatku w 2019 roku

Termin zwrotu nadpłaconego podatku będzie liczony inaczej niż dotychczas. Wyniesie on 45 dni dla deklaracji, które złożone zostały drogą elektroniczną. Okres na zwrot nadpłaty dla deklaracji w innych formach wyniesie 3 miesiące.

Kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok

W 2018 roku kwota wolna od podatku uległa podwyższeniu z 6001 zł do 8001 zł. Co więcej, kwota wolna od podatku obejmie od tego roku wszystkich podatników, którzy wykażą dochód nie większy niż 13 000 zł. Powyżej tej kwoty dochodu stosowana będzie tradycyjna kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.

Wyższe kwoty wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku PIT

Zmiany objęły także wysokość kwot zwolnionych z obowiązku rozliczania w deklaracji PIT. Wszystkie te kwoty zostały podwyższone. Większość z nich rozliczana jest przez płatników. Pełną ich listę znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/.

Koszty uzyskania przychodów u twórców

Wynagrodzenie, które stanowi zapłatę za rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi obniżane będzie o 50%, 20% lub o pracownicze, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów.

Wspólne rozliczanie się małżonków również na korekcie PIT

Rozliczać można się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jeszcze w ubiegłym roku, wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem było możliwe tylko na podstawie deklaracji podatkowej złożonej w terminie. W 2019 roku, podstawą do takiego rozliczenia będzie także korekta deklaracji.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2019?

Deklaracja podatkową za 2018 roku należy przesłać do urzędu skarbowego w odpowiednim momencie. Chcesz wiedzieć do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2019? Przygotowaliśmy specjalną listę.

31 stycznia 2019 r.

 • Deklaracja PIT-16A – wypełniają ją podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej.
 • Deklaracja PIT-19A – wypełniają ją duchowni.
 • Deklaracja PIT-28 – wypełniają ją podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu.

30 kwietnia 2019 r.

 • Deklaracja PIT-36 – wypełniają pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści, którzy rozliczają swoje źródła przychodów rocznych.
 • Deklaracja PIT-36L – wypełniają przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek, którzy rozliczają się według podatku liniowego.
 • Deklaracja PIT-37 – wypełniają podatnicy, którzy osiągali wynagrodzenie rozliczane za pośrednictwem płatników.
 • Deklaracja PIT-38 – wypełniają podatnicy, którzy zbyli papiery wartościowe lub posiadają dochód z udziałów w spółkach.

Niedopłata podatku? Oto co można zrobić

Po wypełnieniu deklaracji PIT, może okazać się, że po Twojej stronie występuje niedopłata podatku.

Niedopłata podatku to różnica między podatkiem naliczonym podatnikowi, a pobranymi zaliczkami na podatek w ciągu roku. Ostateczny termin na uregulowanie niedopłaty to 30 kwietnia. Wszelka zwłoka traktowana będzie jako zaległość podatkowa, a do należnej kwoty będą doliczane odsetki. Jeżeli musisz uregulować niedopłatę podatku, ale nie masz na to wystarczających środków finansowych, warto pomyśleć o wygodnej pożyczce online w Monedo Now. Uregulujesz w ten sposób swoją należność i unikniesz odsetek. Pożyczkę będziesz mógł spłacić, rozkładając ją nawet na 25 rat.