Ile kosztuje ślub cywilny?

Jak wynika z raportu GUS, narzeczeni coraz częściej decydują się wyłącznie na ślub cywilny – głównie z powodu szybszego załatwiania wszelkich formalności i mniejszych kosztów. Czy rzeczywiście ślub cywilny jest tańszy, niż konkordatowy?

Ślub cywilny w statystykach

GUS w raporcie „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 r.” szacuje, że w analizowanym okresie zawarto w Polsce ok. 188 tys. nowych małżeństw, tj. o ponad 7 tys. więcej, niż rok wcześniej. Związki małżeńskie wyznaniowe, a więc zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowiły ok. 64%. Analogicznie – śluby wyłącznie cywilne to 36%. Raport 2015 pokazuje spadek liczby wszystkich małżeństw o 2 tys., z czego już tylko nieco ponad 60% to śluby wyznaniowe, a prawie 40% – cywilne.

Oprócz kwestii religijnych, narzeczeni decydują się wyłącznie na ślub cywilny głównie z powodu możliwości szybszego dopełnienia formalności, krótszego czasu oczekiwania na ceremonię i mniejszych kosztów, niż w przypadku ślubu kościelnego połączonego z cywilnym, czyli tzw. konkordatowego.

Formalności, czyli zanim nastąpi powiedzenie sobie „tak”

Pierwszym krokiem niezbędnym do zawarcia związku małżeńskiego przed urzędnikiem, jest wybór konkretnego urzędu stanu cywilnego. Nie musi on znajdować się w mieście zameldowania nowożeńców. W kontekście zawierana małżeństwa nie obowiązuje rejonizacja, zatem można wybrać dowolny urząd. Co ważne, jest także opcja udzielenia ślubu przez urzędnika poza lokalem. Trzeba jednak pamiętać, że miejsce to musi zagwarantować zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwa dla uczestników ceremonii. Jeśli wskazana lokalizacja nie będzie spełniała powyższych wymogów, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić udzielenia w niej ślubu.

Po zapadnięciu decyzji, trzeba osobiście udać się do urzędu i zarezerwować termin ceremonii. Może się okazać, iż w preferowanym czasie brakuje miejsc, toteż warto takiej rezerwacji dokonać wcześniej. Kolejnym etapem dopełniania formalności jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, np. dowodu osobistego. Jeśli jednym z przyszłych małżonków jest obcokrajowiec, musi on dodatkowo posiadać odpis aktu urodzenia i stosowne zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do wstąpienia w związek małżeński. Należy je uzyskać w kraju swojego pochodzenia. Jeśli z różnych względów jest to niemożliwe (np. trwająca wojna), wówczas sąd właściwy dla miejsca zamieszkania obcokrajowca może ustalić, czy dana osoba może wstąpić w związek małżeński. Do urzędu stanu cywilnego dostarcza się orzeczenie sądu w tej kwestii.

Następnie narzeczeni składają zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz uiszczają opłatę skarbową. Oświadczenia można złożyć później, niekoniecznie przy rezerwacji terminu i niekoniecznie wspólnie – przyszli małżonkowie mogą to zrobić w różnym czasie.

Złożone dokumenty ważne są przez pół roku, zatem w tym okresie powinna się odbyć ceremonia. Jednak nie może być przeprowadzona wcześniej, niż po upływie miesiąca od momentu złożenia oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Żeby więc dotrzymać terminów i nie narazić się na komplikacje, trzeba zgłosić się do urzędu stanu cywilnego nie wcześniej, niż na 6 miesięcy i nie później, niż miesiąc przed terminem ślubu.

Istnieją jednak sytuacje, w których narzeczonym zależy na skróceniu czasu miesięcznego oczekiwania na ślub, np. z ważnych powodów życiowych czy rodzinnych. Wówczas można złożyć wniosek o przyspieszenie procedury do kierownika urzędu stanu cywilnego, który – jeśli uzna go za zasadny – może przychylić się do prośby i skrócić czas oczekiwania na ceremonię.

Dodatkowe dokumenty

Może się zdarzyć, że do zawarcia związku małżeńskiego niezbędne będą także inne dokumenty, jak zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa. Dzieje się tak w przypadku, kiedy kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat, jeżeli narzeczeni są ze sobą spowinowaceni, jeśli jedna z osób jest dotknięta chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Takie dokumenty dostarcza się w momencie składania oświadczeń o braku przeszkód do wstąpienia w związek małżeński.

Urzędowe koszty ślubu cywilnego

Wysokość opłat za poszczególne czynności urzędowe są stałe na terenu całego kraju i wynoszą odpowiednio:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,

39 zł – zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na ślub,

1000 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego.

Jeżeli ceremonia odbywa się poza urzędem z ważnych powodów: zagrożenia życia lub zdrowia jednego z przyszłych małżonków (np. pobyt w szpitalu) albo na skutek pozbawienia wolności (przebywanie w zakładzie karnym), wówczas nie jest pobierana opłata dodatkowa.

Opłat dokonuje się w momencie składania dokumentów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego.

Sky’s the limit, czyli koszty dodatkowe

Wydatkiem, który trzeba ponieść, żeby zawrzeć związek małżeński, jest koszt obrączek. Ceny kształtują się bardzo różnie. Można zdecydować się na proste modele w cenie kilkuset złotych albo wybrać rozbudowane, z domieszkami innych metali oraz np. z kamieniami szlachetnymi. Wszystko zależy od budżetu, jakim dysponują przyszli małżonkowie.

Panie coraz częściej decydują się na wzięcie ślubu cywilnego w tradycyjnej sukni ślubnej. Jej koszt sięga od średnio 2 tys. złotych, do nawet kilkunastu i więcej. Chcąc zmniejszyć wydatki, można zlecić szycie albo wypożyczyć gotową kreację. Budżet można także elastycznie dopasować w kwestii dodatków – buty do ślubu i biżuteria będą droższe w salonach, a znacznie tańsze w zwykłych sklepach, także tych online. Markowy garnitur dla pana, to wydatek rzędu ok. 1 tysiąca złotych wzwyż. Tu również można spróbować skorzystać z wyprzedaży lub promocji i tym samym zmniejszyć koszty.

Przy ślubie cywilnym dodatkowym wydatkiem jest także nieobowiązkowe, ale powszechnie praktykowane wynajmowanie samochodu, którym para przyjeżdża do urzędu. W zależności od marki i miasta, ceny będą wynosić średnio kilkaset złotych. Oczywiście prosząc o przysługę przyjaciela lub członka rodziny z odpowiednim modelem samochodu, można tę kwotę zmniejszyć lub zupełnie uniknąć wydatku. Z kolei cena za reportaż ślubny wykonany przez fotografa, to od kilkuset złotych do kilku tysięcy i zależy od miasta oraz doświadczenia konkretnej osoby.

Inne koszty mogą się wiązać z oprawą muzyczną samej ceremonii. Urząd stanu cywilnego zapewnia najczęściej odtworzenie nagrania, ale można życzyć sobie np. usług zawodowych wokalistów, muzyków czy chóru. Wówczas należy samodzielnie je opłacić.

Największym dodatkowym kosztem przy ślubie cywilnym jest wynajem sali na bal po ceremonii. Koszt jest najczęściej liczony od tzw. „talerzyka”, czyli za pojedynczego gościa i mnożony przez wszystkich uczestników imprezy. W zależności od ilości potraw, miejsca i miasta, waha się od ok. 100 zł do kilkuset. Jeżeli małżonkowie chcą wyprawić wesele trwające całą noc, z muzyką na żywo, będą musieli liczyć się z kolejnymi wydatkami.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych wyliczeń, jeżeli narzeczeni nie mają przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego, mogą poczekać wymagany miesiąc na ceremonię, a ponadto chcą ją zawrzeć w wybranym urzędzie, a nie np. w plenerze, koszt ślubu zamyka się w kwocie 84 zł, plus cena obrączek. Wydatki zwiększają się, jeśli parze zależy na czasie albo chce się pobrać we wskazanym przez siebie miejscu. Oczywiście największym generatorem kosztów jest samo przygotowanie do ceremonii, czyli zakup sukni, garnituru i dodatków, opłacenie samochodu, fotografa, a także wynajem sali na bal po uroczystości. Ostateczny koszt ślubu cywilnego zależy więc wyłącznie od samych narzeczonych – może wynieść  ok. 400 zł, ale może zamykać się także w kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych. Jedno jednak jest w tym wszystkim stałe: miłość jest bezcenna.