Wygrałeś w loterii? Ile kosztuje podatek od wygranej?

Wygrałeś na loterii lub otrzymałeś wartościowy prezent? Gratulacje, ale czy wiesz, iż według obowiązującego prawa musisz uiścić odpowiedni podatek dochodowy od swojej wygranej? Przeczytaj jaka powinna być jego wysokość i kiedy należy go zapłacić.

 Wysokość podatku od wygranej

Wysokość podatku od wygranej lub otrzymanego darmowego prezentu reguluje w Polsce aktualna ustawa o podatku dochodowym. Stanowi ona, iż od osoby fizycznej, która uzyskała przychód będący nagrodą w grze, konkursie czy zakładach wzajemnych lub otrzymała prezent w premiach sprzedażowych, pobiera się podatek dochodowy, którego wysokość zależna jest od wartości wygranej. Co istotne dotyczy to całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, iż wzięcie udziału i wygrana w konkursie organizowanym poza terytorium Polski nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia opłaty za opodatkowany przychód. To, w którym kraju winieneś to zrobić zależy tylko i wyłącznie od zasad opisanych w regulaminie gry (organizator ma prawo do dokonania tego rodzaju zapisu). Warto pamiętać, iż nieuregulowanie w odpowiednim czasie kwoty wynikającej z opodatkowania danej nagrody skutkować może nałożeniem dotkliwych kar finansowych, a nawet być traktowane jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Kiedy i ile trzeba zapłacić podatku od wygranej?

Podatek od wygranej  jest niezależny od rodzaju konkursu, loterii czy teleturnieju, a jego wysokość to 10% jej wartości. Odpowiednią wpłatę do Urzędu Skarbowego wykonuje organizator, czyli podmiot wypłacający pieniądze lub przekazujący nagrodę mającą postać materialną, bowiem to on jest ustawowo do tego zobowiązany. W praktyce jako zwycięzca otrzymujesz od razu wygraną niższą o kwotę podatku. Dzięki temu nie musisz martwić się o to kiedy zapłacić, a także wykazywać kwoty tego rodzaju przychodu w rocznym rozliczeniu podatkowym. Należy jednak pamiętać, iż odbiór nagrody możliwy jest dopiero, gdy należne Urzędowi Skarbowemu pieniądze wpłyną na konto odpowiedniego organu państwowego. W sytuacji, gdy wygrana na loterii ma postać materialną (a jej wartość przekracza 2000 zł) również masz obowiązek opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości na jaką została wyceniona.

Wygrana w teleturnieju lub loterii w innym kraju

Jedyną sytuacją, w której uiszczenie podatku będzie ciążyło na Tobie, jako podatniku, jest wygrana w teleturnieju, czy loterii poza granicami Polski. Wtedy sam musisz zadbać o przelanie należnej kwoty na konto odpowiedniej instytucji państwowej – czyli polskiego Urzędu Skarbowego lub jeśli tego wymaga organizator (i jest to ujęte w regulaminie konkursu) dokonać tej opłaty w kraju, w którym go organizowano. Warto pozyskać takie informacje, dzięki temu unikniesz podwójnego podatku. W takiej sytuacji równie istotnym jest wykazanie kwoty uzyskanego przychodu w deklaracji podatkowej na koniec roku rozliczeniowego (niezależnie od kraju, w którym dokonano opłaty od wygranej).

Warunki zwolnienia z podatku od wygranej

Ustawa reguluje również konkretne sytuacje, kiedy jesteś zupełnie zwolniony z opłaty tego rodzaju podatku, a na Twoje konto wpływa cała wartość uzyskanej nagrody. Dotyczy to wygranych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu, sprzedaży premiowej (gdy wartość prezentu lub jednorazowej wypłaty nie przekracza 2000 zł) czy specjalnych, tematycznych loteriach (dziennikarskich, sportowych, artystycznych, naukowych czy kulturalnych). Istotnym jest, iż przepisy te dotyczą jedynie osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Bowiem w przypadku przedsiębiorców nagroda traktowana jest jako przychód działalności i należy ją odpowiednio opodatkować i wykazać tę kwotę w rocznym rozliczeniu. Co ciekawe, osobne uregulowanie dotyczy przychodu uzyskanego z losowych gier liczbowych (cieszących się największą popularnością w całej Europie), jest to np. wygrana w lotto. Nie ulega on opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jego wartość nie przekracza kwoty 2280 zł. Są też nagrody, które niezależnie od swojej wartości nie są obciążone opodatkowaniem. Mianowicie dotyczy to pieniędzy zdobytych w grach bingo, na automatach, kasynach czy wideoloteriach.

Sprzedajesz nagrodę? Uważaj na podatek od wzbogacenia!

Bywają jednak sytuacje, w których choć zadowolony pragniesz pozbyć się zdobytego prezentu, który ma postać materialną i po prostu go sprzedać. Oczywiście masz do tego prawo, jednakże musisz pamiętać, że jeżeli nastąpi to przed upływem 6 miesięcy od otrzymania nagrody to należy po pierwsze uiścić podatek od wzbogacenia, a po drugie wykazać ten przychód w rocznej deklaracji podatkowej. Można tego uniknąć tylko w przypadku, gdy sprzedaż nastąpi po upływie tych 6 miesięcy. Mimo nieznacznych komplikacji związanych z opłatami podatku dochodowego, każda wygrana jest czymś przyjemnym i radosnym. Ważne, aby w takiej sytuacji dokładnie przeanalizować i zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawnymi, a także samym regulaminem konkursu. Tylko postępowanie zgodnie z aktualnymi regulacjami pozwoli cieszyć się w pełni ze zdobytej nagrody i uchroni Cię przed dotkliwymi karami finansowymi.

Pożyczka na opłacenie podatku

Masz nieuregulowane podatki, czeka Cię opłacenie zobowiązań? Weź pożyczkę na opłacenie podatku w Monedo Now. To elastyczna chwilówka, którą otrzymujesz jeszcze tego samego dnia, w którym składasz aplikację. Dzięki temu, masz pewność, że otrzymasz pieniądze jeszcze przed ostateczną datą spłaty.