Jak pozyskać dofinansowanie na piece grzewcze z programu „Czyste Powietrze 2019”?

Od kilku lat coraz głośniej mówi się o potrzebie przeciwdziałania coraz większemu zanieczyszczeniu środowiska, w tym zanieczyszczeniu powietrza. Jednym z naocznych symptomów rosnącego zagrożenia dla zdrowia człowieka, jest smog, który coraz częściej tworzy się zarówno nad dużymi, jak i mniejszymi miastami. Aby mu przeciwdziałać, państwo gwarantuje dopłaty do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła spełniające europejskie standardy. Jak pozyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019”? – odpowiadamy w artykule.

Zasady programu „Czyste Powietrze 2019”?

Dofinansowanie na wymianę pieca przyznawane jest zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, czyli:

 • spółdzielniom
 • przedsiębiorcom
 • wspólnotom mieszkaniowym
 • fundacjom

Na co można pozyskać dofinansowanie z programu  „Czyste Powietrze 2019”?

Program „Czyste Powietrze 2019” umożliwia pozyskanie dofinansowania na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W ramach programu „Czyste Powietrze 2019” możesz pozyskać dodatkowe środki na zakup i montaż nowych źródeł ciepła, takich jak:

 • węzeł cieplny
 • pompa ciepła
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • ogrzewanie elektryczne
 • kocioł na paliwo stałe – węgiel lub biomasa

Dotację z programu „Czyste Powietrze 2019” pozyskasz także na pracę termomodernizacyjne w budynkach.

Ile dotacji na piec grzewczy z programu „Czyste Powietrze 2019”?

Wielkość dotacji zależy przede wszystkim od sumy kosztów, które trzeba ponieść na przedsięwzięcie objęte programem. Nie mogą one być mniejsze niż 7 000 zł i większe niż 53 000 zł. Jeśli ubiegasz się o pożyczkę, a nie dotację – oprocentowanie jej nie będzie mniejsze niż 2 proc. rocznie. Należy też pamiętać, że biorąc pożyczkę w ramach programu, zobowiązujemy się do jej spłaty maksymalnie do czasu zakończenia realizacji, czyli max. do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. To jak duże dofinansowanie dostaniesz zależy także od Twoich dochodów. Osoby zarabiające powyżej 1600 zł. miesięcznie, ale których dochód rodzinny nie przekracza 85 tys. rocznie, otrzymają 18 proc. dotacji. Osoby, które zarabiają od 85 do 120 tys. dostaną tylko 15 proc. dofinansowania.  Jeśli np. kwota miesięcznego dochodu na osobę nie przekracza 600 zł, sfinansowanych zostanie nawet 90% kosztów. Jeśli dochód na osobę jest większy niż 1600 zł, dotowanych zostanie tylko 30% poniesionych wydatków na finansowane przedsięwzięcie.

Jak pozyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019”?

Aby uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca, najpierw zapoznaj się z warunkami programu „Czyste Powietrze 2019” i jego regulaminem. Przeczytaj także wzór wniosku. Następnie, zbadaj potrzeby obiektu, na modernizację którego chcesz uzyskać dofinansowanie. Jak to zrobić? Stan budynku, a także jego potrzeby są opisane w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej. Dopiero, gdy już to zrobisz, pobierz wniosek o dofinansowanie, wypełnij go i złóż.  Środki z dofinansowania są wypłacane w kilku transzach wypłacanych każdorazowo po ukończeniu określonych etapów przedsięwzięcia lub po całkowitym jego ukończeniu.  Ukończenie modernizacji potwierdzone jest n koniec wizytą przedstawiciela Funduszu. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu. Składając wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019”, nie zapomnij o dołączeniu wszystkich niezbędnych załączników.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019”?

Do wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019” należy dołączyć dokumenty takie jak:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych
 • protokół z wizytacji dopuszczającej
 • umowa dotacyjna
 • zgoda współwłaściciela budynku mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia
 • zgoda współmałżonka Dotowanego na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji
 • oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki
 • zestawienie rzeczowo-finansowe
 • wniosek o płatność
 • zestawienie dowodów księgowych
 • protokół odbioru częściowego przedsięwzięcia.

Do kiedy można składać wnioski o dotację na wymianę pieca grzewczego?

Program „Czyste powietrze” funkcjonuje od 19 września 2018 roku. Wnioski o dotację przyjmowane są w terminach przyjętych przez poszczególne fundusze. Do 2029 roku rząd przeznaczy na realizację programu aż 103 mld zł. Przedsięwzięcia objęte umowami powinny zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku.

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze 2019”?

Nabory wniosków są prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Warszawa
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Katowice
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Kraków
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Kanoniczna 12
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Gdańsk
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Toruń
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, ul. Fredry 8
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Olsztyn
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Szczecin
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Solskiego 3
 • „Czyste Powietrze 2019” – wnioski Łódź
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Dubois 118

Pożyczka na nową instalację grzewczą?

Zanim zaczniesz ubiegać się dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze 2019”, najpierw musisz mieć pewność, że będziesz wstanie najpierw samodzielnie pokryć wszystkie wydatki związane z wymianą instalacji grzewczej. Jeśli nie masz wystarczających środków na koncie, nie oznacza to, że nie możesz uczestniczyć w programie. Z pomocą przychodzi Monedo Now – aplikacja internetowa za pośrednictwem, której  możesz pozyskać wiarygodną pożyczkę na instalację grzewczą w ramach programu „Czyste Powietrze 2019”. Pożyczkę w Monedo rozłożysz na wygodne raty.

Zobacz również: