Zamknięta pozycja walutowa

W bilansie banku jest to stan, w którym wierzytelności i zobowiązania w walutach obcych są sobie równe. W instytucjach posiadających licencję dewizową sytuacja zamkniętej pozycji dewizowej występuje jedynie przejściowo i oznacza brak ryzyka dewizowego. Jednak właśnie ponoszenie ryzyka dewizowego jest jednym ze sposobów generowania zysków przez instytucje posiadające licencje dewizowe.