Unijne kredyty i pożyczki, zamiast bezwrotnej pomocy?

Polski rząd obraduje nad zmianą sposobu finansowania działalności gospodarczej. Do tej pory dominowało bezzwrotne wsparcie z Funduszu Pracy oraz poręczenia zobowiązań, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednakże, już od 2014 roku, na wzór rozwiązań unijnych, mogą zostać one wyparte przez pożyczki oraz dotacje dla firm, jak również pożyczki dla osób poszukujacych zatrudnienia- jak informuje portal www.gazetaprawna.pl.

Pożyczki oraz dotacje unijne  finansowane są z funduszy europejskich. Mogą one zostać udzielone m. in. na wsparcie przedsiębiorczości. Jednakże w ostatnich latach, można zaobserwować tendencję do odchodzenia od bezzwrotnego wsparcia na rzecz kredytowania przesięwzięć.

Maksymalna kwota pożyczki, o jaką można się ubiegać wynosi 50 tys. zł, a oprocentowanie to tylko 4 proc. Z kolei, dotacje na działalność gospodarczą udzielane są  do kwoty 40 tys. zł. i z założenia są bezwrotne. Dodatkowo, przedsiębiorca otrzymuje wsparcie merytoryczne oraz możliwość udziału w pakiecie szkoleń oraz wsparcie pomostowe, czyli dodatkową dotacje w kwocie około 1200 zł, podzieloną na okresy miesięczne. Mogą one zostać wykorzystane na przykład na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne lub czynszu za najem lokalu.

W przypadku pożyczek, pożyczkobiorca nie otrzyma żadnego wsparcia szkoleniowego. W związku z tym , niskooprocentowane pożyczki nie mogą konkurować z bezwrotnymi dotacjami.

Jednakże, zdecydowaną korzyścią wprowadzenia owych pożyczek jest możliwość skorzystania z nich również przez istniejące firmy. Jedynym warunkiem jest stworzenia nowego stanowiska pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, niskooprocentowane pożyczki mają wejść w życie od 2014 roku.