Transakcje opcyjne

Transakcje opcyjne to umowy pomiędzy nabywcami i sprzedawcami dotyczące nabycia opcji na konkretne walory. Zasadniczą kwestią tego rodzaju transakcji jest nierównomierny podział praw i obowiązków dla stron transakcji. Nabywca płącąc premię ma prawo do kupna na określonych wcześniej warunkach nabyć wystawione na sprzedaż walory, ale może też odstąpić od transakcji, na co sprzedający nie może wpływać.