Transakcje kasowe

Jako transakcje kasowe określa się transakcje wymiany walutowej, w których środki walutowe zostają przekazane do dyspozycji natychmiast po zawarciu transakcji. Czas rozliczenia transakcji kasowej nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Transakcje kasowe stanowią najpowszechniejsze transakcje na światowym międzybankowym rynku walutowym.