Jak działa stale zlecenie płatności?

Jak wygodnie i bezpiecznie spłacać swoje zobowiązania? Na przykład korzystając ze stałego zlecenia płatności (ang. Continuous Payment Authority, CPA).

Monedo Now proponuje swoim Klientom skorzystanie ze stałego zlecenia płatności. Spłatę rat w ten sposób ustanowić można na dwa sposoby:

  1. Klient może sam uruchomić stałe płatności na swoim rachunku bankowym.
  2. Pozwolić trzeciej stronie (czyli Monedo Now) pobierać kwoty w umówionym terminie z konta bankowego, po podłączeniu karty debetowej.

Jest to rozwiązanie niezwykle wygodne z punktu widzenia zarówno pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, bardzo popularne między innymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Klient nie musi już martwić się, że zapomni o terminie płatności. Raty spłacają się automatycznie, „samodzielnie”, nie trzeba więc pamiętać o terminach spłaty. Wystarczy na swoim koncie zapewnić odpowiednie środki do ich dalszego pobrania. Ze stałego zlecenia płatności można oczywiście w każdej chwili zrezygnować. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczneMonedo Now pobiera z konta tylko i wyłącznie kwoty ustalone w umowie pożyczki, a po jej całkowitej spłacie usługa automatycznie wygasa. Trudno więc się dziwić, dlaczego rozwiązanie jest tak popularne w innych państwach!

Stałe zlecenie płatności – jak działa?

To proste: wierzycielowi podajemy dane dotyczące swojej karty debetowej – można zrobić to również ręcznie, przy pomocy swojej bankowości internetowej.

Z tej formy płatności można w każdej chwili zrezygnować – wystarczy zalogować się na swój profil Monedo Now i wyłączyć CPA. W przypadku ustalania płatności przez bankowość internetową, należy zalogować się na swoje konto bankowe i wyłączyć płatność.

Stałe zlecenie płatności, polecenie zapłaty i zlecenie stałe

Stałe zlecenie płatnościKlienci bardzo często mylą stałe zlecenie płatności z poleceniem zapłaty lub zleceniem stałym. Tymczasem te formy płatności różnią się od siebie.

  1. Stałe zlecenie płatności to forma regularnej, automatycznej spłaty, która jest ustawiana poprzez kartę debetową. Metoda ta łączy się z rachunkiem bankowym, do którego przypisana jest karta. Stałym zleceniem bardzo często dokonuje się systematycznych płatności u rozmaitych usługodawców, siłowni, dostawców usług telekomunikacyjnych, a także Monedo Now.
  2. Z kolei polecenie zapłaty to zgoda, by nasz rachunek bankowy był obciążany przez usługodawcę (np. dostawcę usług internetowych) kwotami, które wynikają m.in. z faktur. To wierzyciel przesyła bankowi informację o płatnościach, więc ich termin oraz kwota mogą ulegać zmianom. Należności płacą się „automatycznie”, a nasz udział polega na zasileniu swojego rachunku odpowiednią kwotą, umożliwiającą pobranie potrzebnych środków.
  3. Natomiast zlecenie stałe polega na automatycznym przelewaniu określonych, stałych kwot wierzycielom, w równych odstępach czasowych. To zatem trzeci ze sposobów regulowania płatności, których wysokość – w tym przypadku – jest zawsze taka sama.

Co je łączy, co je dzieli?

Zarówno w stałym zleceniu płatności, jak i w poleceniu zapłaty oraz zleceniu stałym transakcje dokonywane są elektronicznie. Dzięki temu minimalizuje się możliwość popełnienia błędu, który mógłby powstać, gdyby przelewy realizowane były ręcznie.

Więcej jest jednak różnic. Stałe zlecenie płatności umożliwia firmie, na rzecz której regulujemy należności, pobieranie płatności w wybranym przez nią terminie oraz w ustalonej przez nią kwocie. W poleceniu zapłaty kwotę również ustala wierzyciel, natomiast termin może ulegać drobnym zmianom (jest to zwykle ostatni dzień płatności danej faktury).

Przy stałym zleceniu płatności w Monedo Now poprzez bankowość internetową sami ustalamy kwotę pobrania oraz jej termin – obowiązują tu regularne odstępy czasowe.