Rata malejąca

Pewna, ściśle określona partia spłaty kredytu, składającą się z części o stałej wartości czyli tzw. raty kapitałowej oraz z części o wartości zmniejszającej się z każdą następną wpłatą czyli tzw. raty odsetkowej. Pierwsza rata w myśl tej zasady jest największa, a kolejne sukcesywnie niższe, zmniejszające tym samym obciążenie kredytobiorcy.