Przelew

Forma bezgotówkowego rozliczenia finansowego, polegająca na dokonaniu operacji przekazania określonej sumy pieniędzy z rachunku bankowego osoby zlecającej tę transakcję na rzecz podanego rachunku innego podmiotu, czyli odbiorcy. Przelewy dokonywane są drogą elektroniczną i można je zlecić do realizacji bankowi lub nadać je na poczcie.