Prowizja przygotowawcza

Jest to jednorazowa opłata naliczana, jako procent od kwoty przyznanego kredytu ( w większości przypadków około 1% wartości kredytu). Płatności dokonuje kredytobiorca zazwyczaj w chwili zawarcia umowy kredytowej lub w krótce po jej podpisaniu. Celem prowizji przygotowawczej jest zrekompensowanie bankowi kosztów, jakie poniósł on w czasie przygotowywania umowy kredytowej