Prowizja od zaangażowania

Jest to wynagrodzenie, które nalicza sobie bank tytułem udzielonej kredytobiorcy pożyczki, w przypadku gdy nie zostanie ona wykorzystana w czasie tzw. dostępności kredytu. Podawane jest ono w jednostkach procetowych, a jego wysokość jest zależna od wysokości kwoty, udostępnionej kredytobiorcy przez bank.