Prowizja administracyjna

Jest to prowizja, jaką kredytodawca nalicza kredytobiorcy procentowo od kwoty przyznanego kredytu( w większości przypadków pomiędzy 0,2% a 0,9%). W większości kredytów płatna jest jednorazowo przy uruchomieniu kredytu. Dla kredytów o długim okresie spłaty prowizja administracyjne może być pobierania w każdym roku.