Poręczenie według prawa cywilnego

Jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu. Jest to umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się w stosunku do wierzyciela spłacić wierzytelność, jeśli dłużnik nie wykona swojego zobowiązania. Poręczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Poręczyciel (poza poręczeniem częściowym) odpowiada za całość zobowiązania tak samo jak wierzyciel.