Polecenie pobrania

Sposób rozliczeń pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielem z wykorzystaniem banku, który dokonuje ”pobrania” (sięgnięcia) z konta dłużnika sumy faktury w dniu jej płatności. Polecenie pobrania jest możliwe po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu przez dłużnika, wierzyciela do obciążania rachunku bankowego. Dłużnik zachowuje prawo do odwołania polecenia zapłaty w każdym momencie.