Indywidualne podejście do klienta oraz kultura osobista ważniejsze od dobrej oferty banku

Najnowsze badania rynku customer finance doradczej firmy PwC pokazują, że aż ¼ kredytobiorców podczas wyboru banku zwraca uwagę na kulturę osobistą prezentowaną przez jego pracowników. Indywidualne podejście do klienta staje się ważniejsze niż oferta, co w dobie zaawansowanej konkurencji cenowej ma szansę na zostać głównym czynnikiem odróżniającym jedną instytucję finansowa od innych.

Jak pokazują badania firmy PwC, w bieżącym roku odnotowany był spadek znaczenia oferty banku dla klienta (w chwili obecnej wynosi ono 15% w stosunku do 25% w roku ubiegłym). Ten sam czynnik znalazł się również na pierwszym miejscu wśród cech wskazanych przez kredytobiorców jako najważniejszy czynnik wpływający na wybór danej oferty. Znaczenie dobrej znajomości oferty banku przez jego pracownika również zyskało na wartości w roku 2012 (z 4% do 14%).

Wysoka jakość oraz rzetelna rozmowa z klientem stają się najważniejszymi elementami wyróżniającymi banki. Oczywiście, częśc kredytobiorców w dalszym ciagu koncentruje się głównie na cenie bądź wysokości miesięcznej raty, natomiast można śmiało rzec, że dla większości z nich ważne stały się osobste odczuciaoraz zadowolenie z oferowanych usług oraz indywidualne podejście pracownika banku do ich potrzeb.

W 2012 doszło do wzrostu wskaźnika posiadanych kredytów, obecnie wynosi ona 1,8 w stosunku do 1,7 w roku ubiegłym.  Oznacza to większą znajomosc produktów oferowanych przez banki oraz większą swobodę w korzystaniu z nich przez klientów. W chwili obecnej 41% Polaków posiada kredyt konsumpcyjny (w porównaniu do 36% w roku 2011). Polski kredytobiorca chcąc uzyskać pozyczkę, udaje się przede wszystkim do oddziału banku; natomiast zauwazyc można również wyraźny wzrost korzystania z Internetu (w szczególności w przypadku kart kredytowych – o 4 punkty procentowe w stosunku do 2011 roku, oraz kredytów odnawialnych – 10 procent w porównaniu z zeszłą edycją. Konta internetowe zakładane sa coraz chętniej, jak również coraz częsciej korzysta się z usług bankowości mobilnej.

Z raportu wynika również, że rynek kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych rozwijał się w Polsce dynamicznie niemal do końca 2009 roku (czyli globalnego kryzysu). Rynek ten jest jednym z obszarów, w których Polska nie odstaje od rozwiniętych krajów europejskich. Średnie roczne tempo zmiany wysokości zadłużenia (tytułem kredytów konsumpcyjnych) w naszym kraju w przeciagu ostatnich dwóch lat jest zgodne ze średnią w strefie euro.