Hipoteka ustawowa

Hipoteka ustawowa- ten rodzaj hipoteki nie wymaga wpisu do księgi wieczystej i powstaje z mocy prawa. Przed jej ustanowieniem bank ma obowiązek sprawdzić, czy na właścicielu nieruchomości nie ciążą inne zobowiązani podatkowe. Skarbowi Państwa przysługuje, w związku z tą nieruchomością, hipoteka ustawowa.