Gwarancja pośrednia

Jest to rodzaj gwarancji, jaką bank wystawia z polecenia innego banku na podstawie właściwej umowy, beneficjentem gwarancji będzie osoba wskazana przez bank zlecający wystawienie gwarancji. Ryzyko związane z wystawieniem gwarancji ponosi bank zlecający wystawienie gwarancji. Gwarancja na zlecenie bywa stosowana najczęściej w handlu międzynarodowym.