Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek w Kredito24. Jako odpowiedzialny pożyczkodawca Kredito24 działa i udziela pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczki oraz zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.

Oto zasady, którymi się kierujemy:

Jasne i przejrzyste opłaty

  • Wszystkie opłaty Kredito24 są bardzo jasno przedstawione na naszej stronie. Nie znajda tu Państwo ukrytych kosztów czy odnośników w postaci gwiazdek. Jedyny koszt dodatkowy to ten wynikający z opóźnienia spłaty pożyczki.
  • Nie będziesz zmuszany czy zachęcany do zaciągnięcia następnej pożyczki.
  • Kontrolujemy jak wysoka jest Twoja pożyczka.
  • Nasz unikatowy algorytm sprawdzający nie udziela go osobom, które mogą mieć problem z ich spłaceniem.
  • Obiecujemy nie wprowadzać Państwa w błąd czy ukrywać jakichkolwiek wiadomości przed Państwem.

Naruszenie terminu spłaty pożyczki

Na prośbę pożyczkobiorcy Kredito24 może przedłużyć termin spłaty pożyczki w trybie określonym w umowie pożyczki. W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki, Kredito24 za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.

Łatwy kontakt

Kontakt z nami nie mógł być łatwiejszy, mają Państwo do dyspozycji kontakt przez email, telefoniczny oraz przez stronę internetową. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi bądź skargi postaramy się na nie jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie odpowiemy w ciągu 12 godzin bądź odpowiedź nie jest dla Państwa satysfakcjonująca prosimy o kontakt listowny.

Przedłużenie okresu Pożyczki

Okres pożyczki może zostać przedłużony na żądanie Pożyczkobiorcy o 7, 15 lub 30 dni. Wniosek o przedłużenie okresu pożyczki może być składany wielokrotnie. Przedłużając pożyczkę, w dużej części spłacasz kapitał.
Zastrzegamy, że minimalna wpłata musi wynosić 100 zł.
Pożyczkobiorca może wnioskować o przedłużenie przekazując opłatę za przedłużenie na rachunek bankowy Kredito24.pl przed przedłużeniem.
Jedynie opłaty za przedłużenie, które wpłyną na rachunek bankowy Pożyczkodawcy przed upływem terminu pożyczki uprawniają Pożyczkobiorcę do przedłużenia jej terminu.

Prawo do odstąpienia i wcześniejszej spłaty pożyczki.

Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.
Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkodawca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkobiorcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek ustawowych, zgodnie z § 4.2 Umowy Ramowej Pożyczki za okres od dnia odstąpienia od umowy pożyczki do dnia spłaty