Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna – ilustruje zależność między majątkiem firmy a poziomem jej zysku operacyjnego, zwane w skrócie EBIT. Mają na nią wpływ zysk operacyjny i sprzedaż firmy. Jeżeli dźwignia operacyjna jest wysoka, to niskie są koszty zmienne a wysokie koszty stałe. To obliguje firmę do zwiększenia sprzedaży.