Data waluty

Ściśle określony termin, w czasie trwania którego, na rachunku bankowym realizowane są transakcje wpłat i wypłat. Datami waluty są tylko dni robocze. Powszechne są trzy tryby daty waluty,w  zależności od tego, w jakim okresie czasu środki docierają na konto: tryb normalny, pilny oraz ekspres.