Bank komercyjny

Bank komercyjny jest to rodzaj banku funkcjonujący na zasadach wolnego rynku. Działania banku komercyjnego skierowane są na osiąganie zysku ze sprzedaży produktów bankowych. Bank komercyjny konkuruje z innymi bankami w celu pozyskania klientów. Zyski osiąga dzięki środkom finansowym pochodzącym z depozytów oraz z działalności kredytowej. Banki komercyjne dzieli się na banki detaliczne skierowane głównie na osoby fizyczne i małe firmy oraz banki hurtowe obsługujące wyłącznie średnie i duże przedsiębiorstwa.