Ponad 62 mln zł wsparcia z UE!

Na zawrotną sumę ponad 62 mln zł wsparcia z UE będą liczyć samorządy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Chodzi o projekty realizowane w ramach ZIT-u. Co to jest ZIT? Czego będą dotyczyły te projekty?

ZIT

ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowy instrument współpracy samorządów. Chodzi o tworzenie wspólnych projektów dla miast oraz otaczających je gmin, czyli tzw. obszarów funkcjonalnych. Jest to również nowy model współpracy samorządów, które razem z władzami województwa ustalają cele, które przed sobą stawiają, a także omawiają inwestycje mające za zadanie realizację tych celów. W woj. świętokrzyskim przedsięwzięcia w ramach ZIT-u realizują samorządy, które skupione są w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym. Są to Kielce i 11 ościennych gmin. Samorządy mogą wykorzystać fundusze ZIT-u m. in. na „Promowanie strategii niskoemisyjnych i zrównoważoną mobilność miejską” oraz „Ochronę i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Projekty ZIT-u

Jak podaje serwis Polskie Radio, w czerwcu 2016 r. w Kielcach włodarze 10 gmin i przedstawiciele zarządu regionu podpisali wstępne umowy na realizację 30 projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 73 mln zł, a dofinansowanie z UE ma wynieść lwią część, czyli ponad 62 mln zł. Inwestycja obejmuje projekty związane z energooszczędnym oświetleniem, budową ścieżek rowerowych i zagospodarowaniem turystycznym atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w woj. świętokrzyskim.

Wymiana oświetlenia, budowa ścieżek rowerowych i zagospodarowanie zalewu

Wymiana oświetlenia, budowa ścieżek rowerowych i zagospodarowanie zalewuGmina Masłów, położona w centralnej części województwa świętokrzyskiego, w sąsiedztwie Kielc, licząca ponad 10 tys. mieszkańców, zrealizuje inwestycje za 6,78 mln zł. Inwestycje te dotyczą m.in. wymiany przydrożnego oświetlenia. Jak podkreśla Tomasz Lato, wójt gminy Masłów, „[t]o bardzo ważne zadania dla gminy, bo od lat mieszkańcy czekali, aby zostały zrealizowane. Szczególnie, jeśli chodzi o wymianę oświetlenia – dotyczyć to będzie obszaru całej gminy”. Wójt oszacował, że dzięki nowym inwestycjom, gmina będzie w stanie zaoszczędzić ok. 40-50% obecnych kosztów oświetlania miejsc publicznych. Ale to nie wszystko. Ważną inwestycją będzie również budowa ścieżek rowerowych. Szlak dla rowerzystów ma objąć m.in. niebezpieczny, a tak chętnie odwiedzany przez cyklistów odcinek drogi biegnący przełomem Lubrzanki, od Mąchocic Kapitulnych do Św. Katarzyny. Projekt obejmuje także utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów. Poza wymianą przydrożnego oświetlenia i budową ścieżek rowerowych, zaplanowano także zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie, który jest obecnie bardzo zaniedbany. Liczący 65 ha powierzchni zalew mógłby śmiało być perełką chętnie odwiedzaną przez turystów, a na dzień dzisiejszy nie stanowi powodu do dumy. Jednak to się zmieni, gdyż dzięki funduszom uzyskanym z UE możliwa stała się gruntowna przebudowa zalewu, obejmująca jego zagospodarowanie dla turystów i pod kątem edukacji ekologicznej.

Budowa trasy dla pieszych i rowerzystów oraz centrum komunikacyjnego

Budowa trasy dla pieszych i rowerzystów oraz centrum komunikacyjnego

Poza Masłowem, przedsięwzięcia w ramach ZIT-u będzie realizowała również gmina Górno, położona w centralnej części Gór Świętokrzyskich, w odległości ok. 15 km na wschód od Kielc, licząca ponad 13 tys. mieszkańców. Przedsięwzięcie na terenie gminy Górno obejmuje budowę oświetlonej trasy dla pieszych i rowerzystów wokół akwenu, parkingów, zaplecza sanitarnego dla turystów oraz ścieżki edukacyjnej ze stanowiskami obserwacji osobliwości przyrody. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 4,43 mln zł. Przemysław Łysak, wójt gminy Górno, nie kryje swojego zadowolenia: „Będziemy chcieli wreszcie zagospodarować ten zbiornik na miarę jego możliwości oraz oczekiwań turystów i mieszkańców. Nie mielibyśmy możliwości sfinansowania takiej inwestycji z własnego budżetu”.

Z kolei, gmina Daleszyce, największa w powiecie kieleckim pod względem terytorialnym i jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin województwa świętokrzyskiego, sfinansuje ze środków ZIT-u budowę przesiadkowego centrum komunikacyjnego. Budowa takiego centrum ma ułatwić komunikację mieszkańców, którzy dojadą do jednego punktu, z którego przesiądą się w linie autobusowe, aby stamtąd łatwiej dojechać do Kielc. Koszt tego projektu oscyluje w granicach 1,5 mln zł.

Samorządy KOF mają do dyspozycji w ramach ZIT-u w programie regionalnym 82 mln euro, czyli ponad 300 mln zł. Mogą też składać wnioski w otwartych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym woj. świętokrzyskie ma wykorzystać niemal 1,4 mld euro środków UE. Składając wnioski dot. tych i innych programów, warto jest skorzystać z pomocy specjalistów, gdyż od prawidłowo złożonego wniosku może zależeć powodzenie naszego pomysłu. Nie wahaj się w tym celu skorzystać z naszych wygodnych i szybkich pożyczek online.

Tagged in: