Jakie pytania zadać podczas rekrutacji?

Pozyskanie dla firmy wartościowego pracownika tylko pozornie wydaje się prostym zadaniem. Tymczasem samo CV nie mówi wiele o potencjalnych kandydatach. Dużo więcej można dowiedzieć się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod warunkiem zadania właściwych pytań.

Bezpośrednia rozmowa z kandydatem to najważniejszy moment rekrutacji. To wtedy można dużo dowiedzieć się o potencjalnym przyszłym pracowniku. Już pierwszy rzut oka pozwala ocenić, czy jest to osoba, zatrudnienie której warto rozważać. Chociaż szata nie zdobi człowieka, to dużo o nim mówi. Jeśli kandydat na kierownicze stanowisko przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną w jeansach i t-shircie nie świadczy to dobrze o jego stosunku do firmy, w której miałby pracować. Warto też zwrócić uwagę, czy przyszły pracownik utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą, jak siedzi w trakcie rozmowy, jak układa dłonie. Te wszystkie drobiazgi wiele mówią o człowieku. Jednak najwięcej można się dowiedzieć, uważnie słuchając, co kandydat ma do powiedzenia.

Standardowe pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Dlaczego stara się pan o pracę w naszej firmie?
 2. Jakimi mocnymi stronami może się pan pochwalić? Jakie są pańskie słabości?
 3. Jaka jest pańska motywacja do pracy?

Zazwyczaj każdy kandydat spodziewa się takich pytań, co nie znaczy, że nie należy ich zadawać. Pytanie o aplikację do konkretnej firmy pozwala dowiedzieć się co potencjalny kandydat w ogóle wie o firmie, czy zadał sobie trud poznania jej choćby z internetu, czy wie, na czym polega jej działalność, czy też zainteresowany jest tylko swoją specjalnością. Wiadomo, że księgowy może pracować w dowolnym miejscu, ale jeśli nie interesuje go firma, to prawdopodobnie nie będzie zaangażowany w jej rozwój. Podobnie jest z motywacją do pracy – jeśli jedynym powodem podjęcia pracy jest konieczność utrzymania rodziny, nie ma co oczekiwać, że pracownik wykaże się jakąkolwiek własną inicjatywą.

Pytania o rozwój zawodowy i ścieżkę kariery

 1. Jak wyobraża pan sobie pracę na danym stanowisku?
 2. Jaki był pana największy sukces zawodowy?
 3. Jaka była pana największa porażka zawodowa?
 4. Stawia pan na pracę zespołową, czy indywidualną?
 5. Co chciałby pan osiągnąć, pracując w naszej firmie?

Te pytania pozwalają ocenić kompetencje przyszłego pracownika i jego przydatność dla firmy. Ważne, by były to pytania niesugerujące odpowiedzi. Jeśli zapytamy, czy osoba aplikująca na dane stanowisko poniosła kiedyś zawodową klęskę, prawdopodobnie odpowie, że nie. Pytanie o największą porażkę sugeruje, że każdy ponosi mniejsze lub większe i nie jest to nic niezwykłego. Tak postawione pytanie pozwala sprowokować potencjalnego kandydata do większej szczerości.

Pytania prywatne

 1. Co uważa pan za swoje największe życiowe osiągnięcie?
 2. Jak sobie Pan radzi z krytyką?
 3. Jak działa na pana presja czasu i innych osób?
 4. Co pan robi w czasie wolnym?

Odpowiedz na te pytania, chociaż nie mają bezpośredniego związku z firmą i przyszłym stanowiskiem pracy, dają obraz człowieka silnego radzącego sobie w trudnych sytuacjach, lub słabego, którego największym życiowym celem jest zajmowanie najniższego stanowiska w firmie.

Pytania, których lepiej nie zadawać

 1. Jaki jest pana stan cywilny?
 2. Jaka jest pana orientacja seksualna?
 3. Jaką religię pan wyznaje?

Te pytania nie tylko są nieetyczne, ale mogą sugerować dyskryminację. Ich zadawanie jest nie tylko nieeleganckie, ale też ryzykowne. Odrzucony kandydat może bowiem złożyć pozew do sądu.

Pytania, które tak naprawdę nic nie powiedzą o kandydacie

1. Jak wyobraża pan sobie swoje życie za pięć lat?

Pytanie pozwala popuścić wodze fantazji, niestety odpowiedź w stylu: rozbiję bank w kasynie i wyjadę do Australii, kompletnie nic nie mówi o człowieku jako potencjalnym pracowniku.

2. W czym jest pan lepszy od innych kandydatów?

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi z jednego powodu: kandydaci nie znają siebie nawzajem. Cokolwiek więc usłyszymy, nie będzie to miało wiele wspólnego z prawdą.

3. Ile chciałby pan zarabiać?

Pytanie o finanse powinno paść po rozmowie kwalifikacyjnej w trakcie negocjowania warunków zatrudnienia.

4. Proszę opowiedzieć coś o sobie.

To „coś” może być bardzo malownicze, ale zupełnie nieinteresujące z punktu widzenia firmy. Zdecydowanie lepiej zapytać o powody wybrania takiego a nie innego kierunku studiów i ścieżki kariery.

Na koniec warto zadać pytanie: „A może chciałby pan o coś zapytać?” To wbrew pozorom nie jest przejaw kurtuazji. Jeśli kandydat naprawdę jest zainteresowany stanowiskiem w konkretnej firmie, powinien zadać kilka pytań o pracę, zasady panujące w firmie, osobę, która pracowała na tym stanowisku wcześniej, czy przyszłych współpracowników. Jeśli kandydat nie ma żadnych pytań, w umyśle rekrutera powinno zapalić się czerwone światełko.