Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Przedsiębiorcy budują swoje firmy, aby zarabiać – jest to prawda, z którą trudno jest polemizować. Jedną z najważniejszych inwestycji na lata jest tworzenie zespołu pracowników. Ci dobrzy stają się z czasem skarbem firmy. Jak jednak postępować z tymi, którzy nie do końca wywiązują się ze swoich obowiązków?

Opiekun projektu i jego rola w zespole

Bycie szefem (firmy lub też działu) to nie tylko podpisywanie dokumentów, ważne spotkania i świętowanie sukcesów. To także – lub może przede wszystkim – zarządzanie zespołem ludzi. Rolą szefa jest przydzielanie obowiązków i koordynacja całego projektu.

Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że każdy pracownik jest trybikiem w tej wielkiej maszynie. Wystarczy, że jeden z nich nie działa właściwie, a urządzenie staje! To dlatego tak istotne jest, aby każdy członek zespołu wywiązywał się z przydzielonych mu zadań. A jeszcze ważniejsze, żeby szef zareagował w odpowiednim momencie – zanim maszyna się zepsuje z powodu jednego trybiku.

Co robić, kiedy pracownik jest nierzetelny i staje się zagrożeniem dla sukcesu firmy?

Gdzie tkwi problem? Czyli dogłębna analiza

W takich przypadkach zadaniem szefa jest podjęcie właściwych kroków, które zapobiegną dalszym kłopotom z pracownikiem. Żeby jednak to zrobić, trzeba odnaleźć źródło zaistniałej sytuacji.

Pierwszym krokiem jest zawsze odcięcie się od problemu, nabranie dystansu i spokojne przemyślenie całej sprawy. Czy masz konkretne dowody na to, że pracownik nie wykonuje powierzonych mu obowiązków (lub wykonuje je źle)? A może to tylko Twoje wrażenie? Czy była to jednorazowa sytuacja, czy powtarza się ona notorycznie?

W niektórych przypadkach nie masz wyboru i musisz rozwiązać umowę z pracownikiem (np. jeśli dowiesz się, że zlekceważył lub złamał on prawo, a tym samym naraża firmę na niemiłe konsekwencje i straty). Zazwyczaj jednak rozwiązaniem jest podjęcie odpowiednich środków naprawczych.

Opiekun projektu

Jakie środki naprawcze podjąć wobec nierzetelnego pracownika?

Nierzetelność pracownika może objawiać się na różne sposoby; może on w ciągu dnia pracy załatwiać prywatne sprawy, może się nie angażować w swoje obowiązki, może na nie poświęcać zbyt wiele czasu. Często tego typu zaniedbania nie wynikają ze złej woli podwładnego, co więcej, może on w ogóle nie zauważać problemu.

W takich sytuacjach najlepszym wyjściem jest poważna i szczera rozmowa. Nie będzie to jednak zwykła pogadanka, więc właściwie się do niej przygotuj. Potrzebna Ci będzie dokumentacja, z której jasno będzie wynikała nierzetelność pracownika, np. skargi klientów i współpracowników, oceny wydajności, wyniki audytów. Przedstaw wszystko pracownikowi i zapytaj, jakie widzi rozwiązanie problemu.

Jeśli podwładny nie wykazuje chęci poprawy, nie potrafi też (lub nie chce) wytłumaczyć powodów problemów w pracy, nie masz wyboru – będziesz musiał rozwiązać z nim umowę. Możesz wyznaczyć okres warunkowy, po którym powtórzycie rozmowę.

Plan naprawczy – przejdź wraz z pracownikiem przez problem

Jeśli jednak widzisz, że pracownikowi zależy na pracy, postaraj się mu pomóc – taka jest rola dobrego szefa. Wspólnie stwórzcie plan naprawczy: w zależności od źródła problemu możesz zaproponować mu kursy doszkalające (problem z kompetencjami), coaching (problem z motywacją), spotkanie z psychologiem (problemy natury osobistej).

Czasem kłopoty zawodowe podwładnego wynikają z niewłaściwego wprowadzenia w obowiązki bądź niejasnych zasad panujących w zespole. W takich przypadkach wystarczy poświęcić trochę czasu na pracę indywidualną, ponowne wytłumaczenie zadań, przedstawienie wymagań i standardów.

Pamiętaj, że taka sytuacja może się powtórzyć – określ wyraźne procedury, według których będziesz postępować w przyszłości. Pracownik powinien wiedzieć, co się wydarzy, jeśli znów zauważysz jego nierzetelność.