Największe błędy które popełniamy wyznaczając cele biznesowe

Wyznaczanie celu biznesowego nie jest tak łatwe, jakby się to mogło wydawać. Jakich błędów nie popełniać i o czym pamiętać, przy realizacji celów biznesowych?

Uwielbiamy wyznaczać sobie cele biznesowe. Te napawają nas optymizmem, dają kopa do działania i motywują do większej produktywności. Niestety z czasem źle wyznaczony cel biznesowy może być prawdziwą kulą u nogi, który zamiast dopingować do dalszych prac, będzie nas zwyczajnie demotywował. Dlaczego tak się dzieje?

Błędy w wyznaczaniu celów biznesowych

Często wyznaczamy cele biznesowe nie badając wcześniej rynku, bazując na błędnych założeniach, bądź licząc na łut szczęścia przy ich realizacji. Co więcej, po wyznaczeniu celu nie rozpisujemy go na mniejsze podpunkty do realizacji, co skutkuje jego zaniedbaniem bądź całkowitym zaniechaniem. Jak zatem prawidłowo ustalać cele biznesowe?

Prostota przekazu

Cel musi być konkretny. Jeśli będzie za ogólnikowy, nie będziemy do końca wiedzieć, co krok po kroku mamy robić. Zamiast zakładać ,,zwiększę zyski” zastanów się jak to zrobić? Jakie działania musisz wykonać, by taki efekt uzyskać? Co więcej, pomyśl, czym jest dla Ciebie zwiększenie zysków? Dobrze postawiony cel to np. ,, zwiększę zyski o 10% w stosunku do roku 2016″. Tak sformułowany cel jest konkretny i łatwo mierzalny. Po określonym czasie szybko sprawdzisz, czy faktycznie udało Ci się zrealizować ten cel biznesowy. Poświęć chwilę na określenie celu biznesowego, a potem sprawdź, czy faktycznie jest on dla Ciebie oczywisty, czytelny i konkretny.

Łatwość zmierzenia efektu

Lubimy, gdy nasze cele biznesowe pięknie wyglądają na papierze bądź brzmią naprawdę ambitnie. Jednak ważniejsze jest to, by były one skuteczne i możliwe do zrealizowania. Cele, które sobie stawiamy muszą być nie tylko konkretne, ale także i możliwe do zmierzenia. W innym wypadku – mimo pracy i zaangażowania nie będziemy wiedzieć, czy dany cel faktycznie udało nam się zrealizować, czy też nie. Cel, by był mierzalny musi mieć konkretny czas trwania, podział na etapy, ale także i koniec.

Możliwy do zrealizowania

Koniecznością każdego celu biznesowego jest możliwość jego zrealizowania. Do tego potrzeba realistycznego podejścia — cele zbyt ambitne mogą bowiem być nieosiągalne w danym momencie. Gdy myślimy nad biznesowym celem, zastanówmy się, jakie mamy obecnie zasoby i czy są one wystarczające, by osiągnąć efekt, na którym nam zależy. Częstym błędem jest wytyczanie celu, który przy obecnych zasobach jest niemożliwy do realizacji. Warto sobie jednak taki pomysł zapisać i wrócić do niego, gdy nasza działalność rozwinie się do określonego poziomu umożliwiającego realizację wcześniej wyznaczonego celu.

Ważność

Cel biznesowy powinien być krokiem naprzód dla firmy. Co więcej, jeśli jego realizacją zajmują się także pracownicy, muszą oni się z nim w jakiś sposób utożsamiać. Tym samym warto angażować pracowników w ustalenia celów biznesowych — ich świetne pomysły mogą naprawdę nas zaskoczyć. Nie popełniajmy typowego błędu ustalania celu oderwanego od rzeczywistości oraz takiego, którego realizacja będzie bezsensowną katorgą dla innych.

Co jeszcze jest ważne?

Ustalając cele biznesowe pamiętajmy, by nie popełniać powyższych błędów. Co więcej, starajmy się, by wyznaczony przez nas cel biznesowy był możliwie jak najlepiej sformułowany, szczegółowy, ale także i zapisany oraz regularnie realizowany. Tylko takie podejście pozwoli nam na faktyczną realizację zamierzonych celów.