Mikrorachunek przedsiębiorcy 2020 – czy już go masz?

Nowe przepisy ustawy podatkowej stały się przyczyną poruszenia wśród podatników. Temat mikrorachunku wzbudza zainteresowanie wśród podatników w Polsce, zwłaszcza że nadchodzi pora składania rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok. Jeśli i Ty jeszcze nie posiadasz mikrorachunku w 2020 lub już go uzyskałeś, ale nie wiesz, z czego wynika konieczność jego posiadania, ten artykuł jest dla Ciebie.

Co zmieniają nowe przepisy w rozliczeniach z fiskusem?

Wraz z początkiem roku zmieniło się wiele przepisów. Również te dotyczące rozliczeń z fiskusem. Dotychczasowe numery urzędów skarbowych przestały działać. To wynik wprowadzenia mikrorachunku podatkowego. Od 2020 roku nowe brzmienie uzyskała Ordynacja podatkowa. Z treści wprowadzonego do niej art. 61 b par. 1 wynika, że wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych powinna być dokonywana z wykorzystaniem indywidualnego rachunku podatkowego.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Ministerstwo Finansów do określenia indywidualnego rachunku podatkowego używa sformułowania mikrorachunek podatkowy. Bez względu na nazewnictwo został on przeznaczony do rozliczeń z urzędem skarbowym. Służy do wpłacania PIT, CIT i VAT.

Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim:

  • eliminuje ryzyko wykonania przelewu na niewłaściwe konto,
  • ułatwia rozliczenia podatnikom, którzy mogą posługiwać się tym samym numerem przy różnych płatnościach,
  • upraszcza pracę urzędów skarbowych, zapewniając szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT.

Na mikrorachunek wpłacisz nie tylko podatek PIT, CIT i VAT, ale także odsetki za zwłokę powstałe na skutek zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia. Na indywidualny rachunek podatkowy nie należy wpłacać innych danin na rzecz fiskusa. Nie powinieneś z niego korzystać, dokonując zapłaty należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, akcyzy, podatku od spadków i darowizn czy lokalnego.

Numer mikrorachunku rozpoczyna się od liczby kontrolnej. Kolejne 11 cyfr to stała wartość mikrorachunku, wskazująca na numer rozliczeniowy i uzupełniający w Narodowym Banku Polskim. Następną cyfrą jest 1 lub 2. Jeśli do wygenerowania użyłeś PESEL, w Twoim mikrorachuneku pojawi się 1. Z kolei jeśli podałeś NIP, będzie to 2. Końcowym elementem numeru mikrorachunku jest Twój indywidualny PESEL lub NIP uzupełniony o 0, tak aby finalnie numer liczył 26 znaków.

Do kiedy można wygenerować mikrorachunek?

Z końcem minionego roku pojawiały się informacje, że mikrorachunek powinien zostać wygenerowany do 31 grudnia. Takie błędnie powielane informacje przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania tematem podatników. Mikrorachunek podatkowy możesz wygenerować w dowolnym momencie, nie ma ku temu ograniczenia czasowego. Ważne, abyś poznał numer swojego mikrorachunku przed zleceniem opłat PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Co więcej, nawet jeśli wygenerowałeś już ten indywidualny numer, ale nie zdążyłeś go zapisać lub zgubiłeś, możesz zrobić to ponownie. Istnieje możliwość wielokrotnego generowania mikrorachunku. Dla określonego numeru PESEL lub NIP zawsze pozostanie on taki sam. Został on nadany wyłącznie Tobie. Przy kolejnym sprawdzeniu numeru będzie on taki sam, oczywiście po poprawnym wpisaniu identyfikatora podatkowego.

Pozostaje on niezmienny, nawet w następujących przypadkach:

  • zmiany adresu zamieszkania,
  • zmiany siedziby firmy,
  • zmiany danych osobowych (zmiany nazwiska),
  • zmiany właściwego urzędu skarbowego.

Jak wygenerować mikrorachunek? Co jest potrzebne do uzyskania numeru?

Wygenerowanie mikrorachunku jest łatwe, a co najważniejsze zupełnie bezpłatne. Należy w tym celu skorzystać z generatora mirkorachunku podatkowego umieszczonego na oficjalnym portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Jedyną alternatywą jest odwiedzenie dowolnego urzędu skarbowego. Wszelkie inne strony internetowe i sposoby nie są przewidywane i mogą wiązać się z próbą wyłudzenia danych oraz pieniędzy. Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, do uzyskania mikrorachunku będziesz potrzebował numeru PESEL. Jeśli natomiast prowadzisz działalność lub jesteś podatnikiem VAT czy płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne, do wygenerowania mikrorachunku powinieneś użyć NIP. Konieczne jest sprawdzenie poprawności wpisanych danych, gdyż to od Ciebie zależy prawidłowe wygenerowanie numeru, a finalnie skuteczne dokonywanie płatności na rzecz fiskusa. Generator mikrorachunków działa przez całą dobę niezależnie od dnia tygodnia.

Kto powinien posiadać mikrorachunek?

Każdy, kto jest podatnikiem i posiada identyfikator podatkowy PESEL lub NIP, powinien wygenerować mikrorachunek. Ten obowiązek spoczywa na ponad 25 mln podatników PIT, ok. 0,5 mln podatników CIT i na ponad 1,2 mln osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. Osoby, które czekają na przyznanie identyfikatora, mogą dokonywać wpłat należności na mikrorachunek właściwego ze względu na rozliczenia urzędu skarbowego. Wykaz numerów rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych publikuje Krajowa Administracja Skarbowa. W tym przypadku wykonując przelew, w tytule powinieneś podać numer dowodu osobistego lub paszportu. Dzięki temu Twoja wpłata zostanie prawidłowo rozliczona.

Jak zapłacić podatki korzystając z mikrorachunku?

Obowiązek rozliczania się ze skarbówką za pomocą mikrorachunku dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i podatników PIT. Jeśli nie prowadzisz firmy i rozliczysz zeznanie podatkowe za 2019 rok, w którym wykażesz niedopłatę, powinieneś ją uiścić na własny mikrorachunek. Nie będziesz mógł już dokonać wpłaty tego rodzaju należności na dotychczasowy numer urzędu skarbowego. Opłacając podatki PIT, CIT lub VAT, zawsze powinieneś posługiwać się tym samym, przyznanym wyłącznie Tobie mikrorachunkiem. Jeśli masz zaległości w płatnościach, przelew wykonany na mikrorachunek podatkowy zostanie skierowany automatycznie na poczet takich zobowiązań, nawet jeśli zaznaczysz w tytule inne jego przeznaczenie.

Pożyczka na opłacenie podatków

Miałeś wiele wydatków na przełomie 2019/2020? Brakuje Ci pieniędzy na opłacenie podatków? Weź pożyczkę w Monedo Now. Rozłożysz ją na tyle rat, na ile sobie życzysz.