Jak napisać biznesplan?

Pomimo upływu czasu i dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku posiadanie swojej firmy, cały czas jest dla wielu osób marzeniem i środkiem w drodze po sukces. Aby go osiągnąć oprócz odrobiny szczęścia potrzebny jest prawidłowo przygotowany biznesplan. Dziś podpowiadamy jak go napisać i co powinien zawierać.

Własny biznes, to brzmi dumnie.

Każdy nowy pomysł na biznes to spore nadzieje z nim związane, ale i wyzwania stojące przed przyszłym przedsiębiorcą. Dlatego tak ważną rolę w planowaniu firmy odgrywa biznesplan, który można porównać do kamienia węgielnego uroczyście rozpoczynającego budowę. Często jest on wymagany przy staraniach o pozyskanie finansowania dla przedsiębiorstwa, więc warto żeby był dokładny, przekonywujący i zwięzły.

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma jednego, konkretnego wzoru według, którego powinien zostać przygotowany biznesplan, natomiast są elementy, które koniecznie powinny się w nim znajdować. Należą do nich:

  • Wprowadzenie / streszczenie biznesplanu
  • Charakterystyka projektu
  • Specyfikacja produktów i usług
  • Prezentacja rynku i strategii marketingowej
  • Analiza finansowa
  • Analiza SWOT

Krok po kroku do celu

To jak będzie napisany biznesplan może otworzyć przed naszą firmą szansę – przykładowo na pozyskanie inwestora – lub ją zaprzepaścić. Dlatego poniżej rozwiniemy przedstawione wcześniej elementy obowiązkowe biznesplanu.

Wprowadzenie / streszczenie biznesplanu:

Jak sama nazwa wskazuje tutaj przedstawiamy pokrótce najważniejsze założenia naszego biznesowego projektu. Wprowadzenie powinno być napisane w ten sposób, aby osoba rozpoczynająca lekturę biznesplanu chciała poznać szczegóły znajdujące się na kolejnych stronach. Na jego końcu może znaleźć się również spis treści. Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem umieścić stronę tytułową z podstawowymi danymi swoimi oraz pełnymi danymi firmy.

Charakterystyka projektu

W tym miejscu należy przedstawić główne założenia, na jakich ma opierać się przedsiębiorstwo – zakładana strategia. Oprócz opisu działalności firmy w przyszłości – wizja przedsiębiorstwa za jakiś czas, zakładająca sukces na rynku – należy przedstawić jakie cele stawiane są przed przedsiębiorstwem, jaka jest jego misja oraz unikalność na tle konkurencji.

Specyfikacja produktów i usług

Po zaprezentowaniu filarów przedsięwzięcia przychodzi czas na opis oferowanych przez firmę produktów i/lub usług. W tym punkcie szczególny nacisk kładziemy na opis cech, specyfikacji, jakości, technologii wytwarzania (świadczenia usługi). Należy też pokazać jak oferowane produktu i usługi wypadają na tle konkurencji. Jeżeli proces produkcji jest zależny od podmiotów zewnętrznych np. dostawcy, również należy o tym napisać. Na końcu powinna znajdować się informacja o planowanych rozwoju produktu lub usługi.

Prezentacja rynku i strategii marketingowej

Bardzo istotny punkt, dokładnie prezentujący obszary rynku, w których będzie działać firma. Tutaj zdecydowanie więcej wspominamy o konkurencji, jej silnych i słabych stronach oraz jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza działać na rynku. Konieczna jest też informacja docelowej grupie odbiorców. Wymieniamy tu wszystkich klientów, zarówno tych bezpośrednich, jak i końcowych. Z kolei przy opisywaniu strategii marketingowej należy przedstawić plan działań poparty ceną oraz przewidywalnych obrotami w okresie kilku najbliższych lat.

Analiza finansowa

Niezwykle istotne aby ta część biznesplanu była oparta na jak najbardziej realnych obliczeniach, gdyż nadmierny optymizm w kalkulacjach może być zgubny. Dlatego bardzo starannie należy przedstawić w jakiej wysokości kapitał będzie potrzebny firmie do rozpoczęcia działalności i osiągnięcia zakładanych celów oraz jak będzie prezentować się kondycja biznesu na poszczególnych jego etapach.

Analiza SWOT

Punktem kulminacyjnym jest analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na podstawie, której można tworzyć strategię firmy. Po wymienieniu wszystkich elementów z każdej grupy przychodzi moment zestawienia ich ze sobą i opracowania planu działania, który będzie oparty na mocnych stronach i pozwoli wykorzystać szanse oraz zniweluje, bądź zlikwiduje słabe strony i zagrożenia.