Analiza SWOT dla firmy – na co zwrócić uwagę?

Przedsiębiorca, który poważnie myśli o swoim biznesie dobrze wie, co jest kluczem do sukcesu – strategia rozwoju! Działanie „na oślep” lub bez żadnych wytycznych nie tylko nie daje efektów, ale również demotywuje. Bardzo dobrą metodą na wyznaczanie strategii jest tak zwana analiza SWOT. Jak napisać ją skutecznie dla swojej firmy i na co szczególnie zwrócić uwagę?

SWOT, czyli co?

SWOT, co to jestSpokojnie, nazwa brzmi tajemniczo, ale w rzeczywistości każdy, kto prowadzi biznes, prędzej czy później zetknie się z tymi zasadami. Sama nazwa jest skrótem od słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia lub zagrożenia w otoczeniu.) Mówiąc ogólnie: pisząc analizę SWOT dla firmy, badamy to, co dzieje się w jej wnętrzu i to, co na zewnątrz, aby jak najdokładniej wyznaczyć strategię działania. To logiczne, bo znając słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, jesteśmy w Stamie ułożyć kompletny plan działania, oparty na faktach.

Analiza SWOT – na co zwrócić uwagę?

Pierwszą zasadą pisania analizy SWOT jest szczerość. Należy realnie oceniać wszelkie czynniki. Zanim się do tego zabierzemy, konieczne jest zebranie niezbędnych danych. Należy dokładnie ustalić, czym zajmuje się firma i w jakim kierunku chciałaby się rozwijać, jakie są jej cele, jacy są klienci, do kogo kierowana jest oferta. Znając firmę „od podszewki” o wiele łatwiej będzie nam przejść do samego SWOT, a więc określenia, mocnych i słabych stron.

SWOT – mocne i słabe strony

Najprościej weryfikować to, uwzględniając wzór idealnej realizacji zlecenia, projektu, obsługi sektora, itp.

  • Czy obsługa jest rzetelna, szybka, kompleksowa?
  • Czy oferta jest pełna, czy trzeba szukać podwykonawców?
  • Co wyróżnia ofertę firmy na tle konkurencji?

Wszystkie wypisane cechy można określić mianem mocnej strony (firma ją posiada) lub słabej (nie posiada lub trzeba nad nimi pracować). Bardzo cenne jest tu posiłkowanie się opiniami klientów na temat firmy. Warto badać ich satysfakcję, aby uzyskiwać realne źródło informacji.

Przydatna informacja: Analizę SWOT można zrobić na kartce, podzielonej na cztery części. Przyda się, jeżeli robicie ją wspólnie na zebraniu. Jednak do dokładnej analizy przydadzą się tabele, które uporządkują informacje.

Szanse i zagrożenia

Co może być szansą lub zagrożeniem? Wszystko, co ma związek z firmą, począwszy od pracowników, poprzez współpracowników zewnętrznych, podwykonawców, dostawców, klientów, konkurencję, a także sytuację rynkową, a nawet względy polityczne i gospodarcze. Należy uwzględnić koszty i przychody, bonusy – wszystko, co może wpłynąć na rozwój i sytuację firmy. W tym wypadku warto określać dane wartości skalą, np. od 1 do 5. W ten sposób najłatwiej określić skalę szansy lub zagrożenia.

Tak opracowana analiza SWOT staje się bazą dla opracowania odpowiedniej strategii firmy. Dlaczego tak dobrze się to sprawdza? Bo poparte jest na solidnej, dokładnej analizie, zbierającej dane zarówno w obrębie firmy, jak i w środowisku.