Rolnicy inwestują w maszyny

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i objęcie naszego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej otworzyło w historii polskiej wsi nowy rozdział. Napływają olbrzymie środki na modernizację, rośnie eksport żywności, dwukrotnie wzrosły dochody gospodarstw rolnych – obecnie polskie wsie już w niczym nie przypominają tych sprzed 50 lat. Co więcej, rolnicy sukcesywnie inwestują w maszyny rolnicze, zwłaszcza w ciągniki. Jak polska wieś plasuje się na poziomie unijnym? Gdzie można pozyskiwać środki na zakup nowych maszyn? Zapraszamy do lektury.

Raport o stanie polskiej wsi

Raport o stanie polskiej wsiFundacja FDPA na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprezentowała najnowszy raport „Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”. Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, inicjator i redaktor tego unikatowego przedsięwzięcia, podkreśla, że „Raport o stanie wsi” ma na celu przede wszystkim opisanie i wyjaśnienie najważniejszych procesów, struktur i problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce. W raporcie m.in. czytamy, że dystanse rozwojowe dzielące wieś i miasto wyraźnie zmniejszają się. Atrakcyjność wsi potwierdza trwający od 2000 r. wzrost liczby ludności wiejskiej, co oznacza że więcej osób migruje z miasta na wieś niż w odwrotnym kierunku. Najważniejszym źródłem przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce jest integracja z Unią Europejską i korzyści z niej płynące. Transfery środków finansowych, jakie Polska otrzymała dotychczas z UE, wynoszące ponad 122 mld euro na koniec 2015 r., są ponad 3-krotnie wyższe niż nasza składka do budżetu Unii. Lata członkostwa Polski w UE (2004-2016) to najlepszy czas dla polskiej wsi, zapewne w całej jej historii. Dla wyraźnej poprawy sytuacji dochodowej, infrastrukturalnej oraz edukacyjnej mieszkańców wsi, wielkie znaczenie miały skumulowane efekty przede wszystkim wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki spójności. WPR skierowana była przede wszystkim do rolników i oni z niej najbardziej skorzystali, ale korzyści odczuli też pozostali mieszkańcy wsi.

Nowe maszyny za środki unijne

Nowe maszyny za środki unijneFirma Martin&Jacob na podstawie parku maszyn oszacowała liczbę zarejestrowanych ciągników na polskiej wsi. Tomasz Rybak, w rozmowie z radiową Jedynką, wyjaśnia, że „[t]o jest rzeczywisty stan maszyn, nowych i używanych, na miesiąc grudzień 2015, i wyszło, że w Polsce jest ok. 1,5 mln ciągników”. Nowe ciągniki większość rolników kupowała za pieniądze unijne, korzystając m.in. z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przeznaczonego na modernizację gospodarstw. Andrzej Niemirka z Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tłumaczy: „Mieliśmy pięć naborów wniosków. Rolnicy złożyli aż 96 tys. wniosków na modernizację swoich gospodarstw na kwotę ponad 13 mld zł. Większość rolników zdecydowała się na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Ciągników rolniczych było ponad 45 tys. dofinansowanych w ramach modernizacji”. Czy trudno było uzyskać takie dofinansowanie? Łatwo nie było, gdyż trzeba było spełnić szereg wymagań, aby móc skorzystać z ww. programu, a teraz jest jeszcze trudniej! Andrzej Niemirka z Agencji Restrukturyzacji i

Nowe maszyny za środki unijneModernizacji Rolnictwa podkreśla, że w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pieniądze na zakup nowego ciągnika są już znacznie trudniej dostępne. „Niemniej w realiach Polski jest jeszcze wiele gospodarstw, które wymagają modernizacji i do nich skierowany jest PROW 2014-2020. Kryteria dostępu do modernizacji gospodarstw rolnych w pewnym stopniu preferują gospodarstwa mniejsze, jak również te, które wcześniej nie korzystały z programów pomocowych. Mam tu na myśli zapis, że jeśli ktoś w ramach PROW 2007-2013 skorzystał na dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego, to w ramach modernizacji 2014-2020 nie zakupi kolejnego ciągnika rolniczego”. Takie programy jak Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest tylko jedną z możliwości. Zakup maszyn rolniczych możliwy jest do sfinansowania również za pomocą innych programów. Można też skorzystać z pożyczek i kredytów umożliwiających zakup sprzętu na preferencyjnych warunkach. Liderem na rynku pożyczkowym w Polsce jest firma Monedo Now, oferująca pożyczki szyte na miarę Twoich potrzeb i pomagająca w sfinansowaniu dużych przedsięwzięć i inwestycji. Skontaktuj się z naszymi konsultatami i otrzymaj informacje na temat możliwości finansowania już dziś!