Czym są numery IBAN, BIC, SWIFT i Międzynarodowe numery rachunków?

Masz do zrealizowania zagraniczny przelew, standardowo wpisujesz podstawowe dane odbiorcy oraz jego numer rachunku bankowego, ale czegoś jeszcze brakuje. Pojawia się komunikat, że niezbędne jest wpisanie numeru IBAN, BIC lub SWIFT. Drapiesz się w głowę i zastanawiasz się pewnie, czym one są i do czego tak naprawdę służą. W tym artykule, wyjaśnimy Ci znaczenie  międzynarodowych numerów rachunków i w jakim celu się je stosuje i dlaczego prawidłowe wpisanie takiego numeru jest tak bardzo ważne.

Czym są IBAN, BIC, SWIFT

Czym są IBAN, BIC, SWIFT? Poniżej rozwinięte zostaną te skróty i przybliżone zostaną definicje wszystkich trzech oznaczeń.

IBAN – Międzynarodowy numer konta banku

IBAN (International Bank Account Number), czyli międzynarodowy numer konta bankowego. Jest to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, dzięki któremu możliwe jest przelewanie środków pieniężnych na zagraniczne konta bankowe oraz na otrzymywanie przelewów z zagranicy. Numer IBAN jest unikalnym numerem pozwalającym na opisanie właściciela konta i banku, w którym dane konto się znajduje przy wykonywaniu przelewów międzynarodowych. W Polsce numery kont bankowych przy zastosowaniu numeru IBAN oznacza się dodając przed 26-cio cyfrowym numerem rachunku bankowego skrót PL. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego nadawany jest w poniższy sposób: 

PL AA BBBBBBBB XXXXXXXXXXXXXXXX

 • PL to kod kraju prowadzącego rachunek bankowy
 • AA (2 cyfry) jest to specjalnie wyliczona suma kontrolna całego numeru rachunku
 • pozostałe 24 cyfry to tzw. BBAN (Basic Bank Account Number), czyli podstawowy numer rachunku bankowego. W Polsce dzieli się go dodatkowo na:
  • BBBBBBBB 8 cyfr, jako numer rozliczeniowy banku.
  • XXXXXXXXXXXXXXXX 16 cyfr numeru rachunku klienta.

SWIFT – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Kod SWIFT jest ośmioznakowym ciągiem liter i cyfr, dzięki któremu możliwa jest dokładna identyfikacja instytucji finansowej, która ma otrzymać dany Twój przelew. Mówiąc prościej wskazuje, który bank otrzyma przelew do dalszej realizacji. Jak wygląda numer SWIFT i co oznaczają jego kolejne litery? Przykładowo kod SWIFT banku PKO BP to BPKOPLPW. Pierwsze cztery litery, czyli „BPKO”  są identyfikatorem banku. Kolejne dwie „PL” oznaczają kraj, w którym działa instytucja finansowa. Natomiast dwie ostatnie „PW” oznaczają lokalizację siedziby banku.

BIC – Biznesowy Kod Identyfikujący

BIC (Business Identifier Code), czyli biznesowy kod identyfikujący. Jest to kod nazywany popularnie SWIFT. W przypadku dokonywania transakcji walutomatu, BIC jest niezbędny przy przelewie SWIFT-em, jako przykład można podać przelew USD z konta w polskim banku na rachunek walutowy w innym banku.

Czym się różnią i do czego służą numery IBAN, BIC, SWIFT

Przy wprowadzaniu standardów oznaczeń IBAN, BIC, SWIFT kierowano się ideą uproszczenia wykonywania przelewów międzynarodowych oraz ograniczenia sytuacji, kiedy to Twoje środki pieniężne zostałyby błędnie przekazane na nieprawidłowe konto. Musisz pamiętać, że przy tworzeniu przelewów w walucie euro niezbędne jest podanie numeru rachunku odbiorcy wraz z uwzględnienie kodu IBAN i BIC. Omawiane numery mogą Ci być potrzebne np. przy spłacaniu pożyczki w Monedo Now z zagranicznego konta bankowego.

Różnice między IBAN, BIC, SWIFT

Czym się różnią: IBAN, BIC, SWIFT? Jak już wiesz, wszystkie trzy skróty oznaczają coś innego, ale też wszystkie są niezbędne do prawidłowej identyfikacji gdzie ma trafić Twój przelew. W skrócie, można powiedzieć, że kod IBAN wskazuje do jakiego kraju ma trafić Twój przelew, numer SWIFT oznacza, która instytucja jest adresatem przelewu, natomiast BIC

Gdzie znaleźć numery IBAN, BIC, SWIFT

Jeżeli już wiesz co kryje się pod tymi skrótami i dlaczego są tak niezbędne, nasuwa się pytanie gdzie je znaleźć. Skąd wiedzieć jaki numer wpisać? Informacje te są dostępne na stronie każdego banku. Bank ma obowiązek każdorazowo udzielić informacji, jakim numerem się posługuje.  Numer IBAN opiera się o standardowy numer konta bankowego, w związku z czym jego wpisanie nie przysporzy problemów. Nie trzeba go specjalnie szukać, wystarczy przed numerem rachunku bankowego, na który chcesz zrobić przelew wpiszesz litery „PL”. Kod SWIFT/BIC nadawany jest przez międzynarodową organizację i tylko ona ma prawo zarejestrować i nadać nowy numer. Każdy bank posiadać swój własny indywidualny numer IBAN, BIC i SWIFT, które najczęściej można znaleźć na jego stronie internetowej, a także uzyskać przez infolinie lub w każdym oddziale danego banku. Dostępne są również internetowe wyszukiwarki kodów.

Lista numerów i kodów najpopularniejszych banków w Polsce

Poniżej przedstawiona zostanie lista numerów i kodów najpopularniejszych banków w Polsce, dzięki temu nie będziesz już tracił czasu na przeszukiwanie stron internetowych banków czy dzwonienie na infolinie.

Kody SWIFT popularnych banków w Polsce:

 • Alior Bank – ALBPPLPW
 • Bank Ochrony Środowiska – EBOSPLPW
 • Bank Pocztowy – POCZPLP4
 • BNP Paribas – PPABPLPK
 • Citi Handlowy – CITIPLPX
 • Credit Agricole – AGRIPLPR
 • Eurobank – EBSAPLPW
 • Getin Bank – GBGCPLPK
 • Idea Bank – IEEAPLPA
 • ING Bank Śląski – INGBPLPW
 • mBank – BREXPLPWMBK
 • NeoBANK – GBWCPLPP
 • Nest Bank – NESBPLPW
 • Pekao SA – PKOPPLPW
 • Plus Bank – IVSEPLPP
 • PKO Bank Polski – BPKOPLPW
 • Santander Bank Polska – WBKPPLPP
 • T-Mobile Usługi Bankowe – ALBPPLPW

Pomyłka w numerze IBAN, BIC, SWIFT

Pomyłka w numerze IBAN, BIC, SWIFT może nieść za sobą bardzo negatywne i przykre konsekwencje. Błędne wprowadzenie numerów może skutkować opóźnieniem w realizacji przelewu a także jego całkowitemu niewykonaniu. Dlatego zawsze pamiętaj, aby przed wysłaniem polecenia przelewu kilkukrotnie sprawdzić cały numer.