Niższe podatki dla małych i średnich firm

Rząd przyjął projekt ustawy o obniżeniu podatku CIT dla małych przedsiębiorców. Za obniżeniem z 19 proc. do 15 proc. opowiedziało się 439 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się trzech posłów. Zmiany wejdą w życie od przyszłego roku, tj. od 1 stycznia 2017 r. Jakie firmy będą mogły skorzystać z nowej stawki? Jakie kryteria trzeba będzie spełnić? Zapraszamy do lektury.

Małe i średnie firmy w Polsce

Małe i średnie firmy w Polsce

Jak wskazuje raport „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój”, przeprowadzony na zlecenie Polityki Insight, polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ma duży potencjał rozwojowy. Najmniejsza w Unii liczba firm przypadająca na jednego mieszkańca i relatywnie niewielki wkład tego sektora w PKB wskazuje, że jeszcze wszystko przed nami. By wspomóc wzrost sektora MŚP, konieczne jest jednak zmniejszenie barier, które najbardziej utrudniają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W porównaniu do innych państw, w Polsce po prostu trudno jest prowadzić własny biznes… Przyczyniają się do tego, m.in. wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (DG), zawiła administracja skarbowa, czy trudna dostępności do uzyskania finansowania. Osoby prowadzące DG w Polsce mają obowiązek wnoszenia comiesięcznych opłat z tytułu ubezpieczeń społecznych. Obecnie, minimalne składki odprowadzane z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych naliczane są od 60% średniego wynagrodzenia i wynoszą 1121,52 zł. Najważniejszy jest jednak fakt, że obowiązek tego rodzaju opłat jest absolutnie nieuzależniony od poziomu osiągniętego obrotu. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu wygeneruje się przychód w wysokości 30 000 zł czy 3000 zł, opłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych pozostają takie same. Kwota wolna od podatku w Polsce to jedynie 3091,00 zł rocznie – jedna z najniższych na świecie. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wysokość składek miesięcznych wynosi od 13 do 58 euro w oparciu o zyski. Kwota wolna od podatku wynosi 9440 funtów, czyli w przeliczeniu ponad 40 tys. zł. W WB wyższe są również progi, przy których zastosowanie mają wyższe stawki podatku. Obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT zaczyna się dopiero dla obrotów powyżej 78 000 funtów czyli dla 395 000 zł rocznie! Poza tym, istnieje możliwość wypłaty dywidendy, która do 32 010 funtów (160050 zł) nie jest opodatkowana. Kolejnym ważnym plusem jest także oszczędność czasu, gdyż rozliczenia podatkowe robione są tam raz do roku. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że trzeba popracować nad stworzeniem korzystniejszych warunków dla funkcjonowania MŚP w Polsce.

Siła tkwi w małych przedsiębiorcach!

Siła tkwi w małych przedsiębiorcach!

Jak podaje serwis TVN BiS, premier Beata Szydło nie kryła swojego zadowolenia z przyjętej ustawy o obniżeniu podatku dla MŚP. „To jest rozwiązanie, które ma dać możliwość małym przedsiębiorcom rozwijania się, budowania kapitału swoich firm. (…) Droga do własnego biznesu prowadzi przez małe firmy, kiedy na starcie przedsiębiorcy próbują konkurować na rynku. Wychodzimy im dzisiaj naprzeciw”. Według Rządu, wprowadzenie niższego podatku ma za zadanie pomóc małym firmom stać się średnimi, a średnim dużymi. Nowe rozwiązanie ma także przyczynić się do stworzenia sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych, dobrze wykształconych, i zachęcić ich do pozostania w kraju i prowadzenia działalności w Polsce, a nie wyjeżdżania za granicę. W perspektywie długookresowej nowela powinna przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających zwiększeniu przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych. W perspektywie długookresowej zmiana ta powinna przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski.

Kto będzie mógł skorzystać z niższego podatku?

Obniżona stawka z 19 proc. do 15 proc. ma obejmować nieduże firmy – płatników CIT, których przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Małych podatników, których przychód nie przekracza 1,2 mln euro rocznie, jest obecnie w Polsce 393 tys. Wprowadzane rozwiązanie będzie także dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Natomiast, nie będzie możliwości podzielenia swojej firmy tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Marek Kolibski, partner w kancelarii KNDP, w rozmowie z Polskim Radiem nie podzielał jednak entuzjazmu Pani Premier Beaty Szydło. Tłumaczył, że stawka 15 proc. nie będzie miała szerokiego zastosowania. Podatnikami CIT są bowiem zwykle spółki kapitałowe, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne, których obroty przekraczają 1,2 mln euro rocznie. Fundacje, stowarzyszenia, czy wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które też są podatnikami CIT, mogą mieć niższe przychody, ale zazwyczaj są z tego podatku zwolnione, przynajmniej częściowo. „Liczba nowych spółek kapitałowych, które powstaną po wejściu w życie nowelizacji i będą miały prawo do 15 proc. stawki też będzie bardzo mała.

Kto będzie mógł skorzystać z niższego podatku?

Rozpoczynający działalność rzadko zaczynają prowadzenie biznesu od spółki z o.o., czy spółki akcyjnej. W takim przypadku liczy się każdą złotówkę, a założenie i utrzymanie spółki kapitałowej jest kosztowne”. Zwrócił on też uwagę, że ustawa jednocześnie zawiera przepisy zniechęcające do zakładania spółek opodatkowanych niższym CIT-em: „Aby spółka z o.o. mogła rozpocząć działalność, trzeba do niej włożyć jakieś aktywa, np. nieruchomości, patenty, sprzęt. Po nowelizacji każde wniesienie aportem aktywów w zamian za udziały będzie generowało podatek. Powinien go zapłacić wspólnik, który taki aport wnosi. (…) Jeżeli ktoś będzie musiał zapłacić podatek od aktywów wniesionych do tworzonej spółki, to pewnie zrezygnuje z jej powołania”. W ten oto sposób resort finansów chce uniemożliwić generowanie sztucznych strat, na co, w niektórych sytuacjach, pozwalają obecne przepisy o aportach. „Rozumiem intencje, one są słuszne (…), ale można to było zrobić inaczej; tak jak w przypadku spółek osobowych. Tam aport jest neutralny z punktu widzenia podatkowego – nikt nie zyskuje, nikt nie traci. (…) Zmiana doprowadzi do tego, że transakcje korzystne dla biznesu nie będą zawierane, więc fiskus też nie zarobi” – tłumaczył ekspert. Wprowadzenie obniżonego progu podatkowego możemy więc potraktować jako niewielki krok w drodze do poprawy warunków prowadzenia DG w Polsce, a nie swojego rodzaju przełom, na jaki kreują go media.

Wiele młodych osób myśli o założeniu własnego biznesu, jednak z obawy przed zbyt skomplikowanymi formalnościami i brakiem funduszy, odkładają one swoje marzenia na później. Nie pozwól jednak, aby Twoje marzenia pozostały tylko marzeniami! Warto jest zapoznać się z bieżącą ofertą możliwości pozyskania dofinansowania na swój projekt z Unii Europejskiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innym rozwiązaniem jest wsparcie ze strony firmy pożyczkowej. W Monedo Now wspieramy młodych przedsiębiorców i udzielamy indywidualnych pożyczek online na dobry start. Nasze pożyczki pozwolą Ci na zakup sprzętu czy pokrycie kosztów związanych z tworzeniem własnego biznesu. Wszystkie formalności załatwisz 100% online; naszą ofertę kierujemy do młodych przedsiębiorców, którzy sprawnie poruszają się w sieci i cenią swój czas.

*Pamiętaj, że treści, jakie znajdziesz na tym blogu nie stanowią porad finansowych. Radzimy skonsultować się z Twoim osobistym doradcą finansowym przed wykorzystaniem jakichkolwiek rad lub wskazówek zawartych w tym poście.