Jak nie bać się utraty pracy?

Coraz więcej Twoich znajomych traci pracę albo ma duże problemy z jej znalezieniem? Boisz się o swoją przyszłość i zastanawiasz się, czy na Ciebie też nie czeka taka nieprzyjemna niespodzianka? Zwolnienie z pracy nigdy nie jest przyjemne, bo wiąże się z utratą dochodu, cierpią na tym Twoje finanse, a może być jeszcze trudniejsze, jeśli ciążą na Tobie takie obowiązki jak spłacenie kredytu mieszkaniowego. Jak utrata pracy wygląda z punktu widzenia prawa? Czy możesz zabezpieczyć się przed ewentualną utratą pracy? Zapraszamy do lektury.

Kodeks Pracy a odprawa z pracy

Mężczyzna zastanawiający się nad swoją przyszłością

Kodeks Pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku. Odprawa z pracy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Warunkiem jest jednakże to, by zwolnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, zwalnianym pracownikom nie przysługuje odprawa z pracy. Odprawa z pracy nie przysługuje też pracownikom zatrudnionym w ramach umów tymczasowych, pracownikom świadczącym pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, którzy sami składają wypowiedzenie oraz którzy zostają zwalniani z winy leżącej po stronie pracownika (np. nie wypełnianie zadań czy zwolnienie dyscyplinarne). Pracownicy, którzy mają prawo do odprawy, mogą liczyć na jednomiesięczne wynagrodzenie, w przypadku gdy zatrudnienie trwało krócej niż 2 lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 2 lata, ale nie dłużej niż 8 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało dłużej niż 8 lat. Taka odprawa jest niezwykle pomocna w tak trudnej sytuacji, jaką jest utrata pracy i pomoże pokryć najpilniejsze wydatki.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Zakupienie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Pewnym zabezpieczeniem może być ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek utraty pracy jest najczęściej łączona z kredytami hipotecznymi bądź innymi zobowiązaniami finansowymi względem banku i działa w taki sposób, że jeśli stracimy źródło dochodu, to ubezpieczyciel przejmie na jakiś czas nasze zobowiązanie. Rozwiązanie to jest, niestety, dość kosztowne. Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa m.in. wartość kredytu i wysokość miesięcznej raty oraz okres, na jaki chcemy uzyskać ochronę ubezpieczeniową. Tak więc, taka „przyjemność” może kosztować od 1-1,5% kredytu w skali roku do nawet 3,25% kwoty za okres 4 lat. W przypadku kredytów gotówkowych czy ratalnych ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów może być jeszcze droższe i sięgać nawet 4-5% wartości kredytu w skali roku.

Dla klientów najważniejsze jest jednak to, aby zakres i czas trwania ochrony odpowiadał ich rzeczywistym potrzebom. Hasło „Ubezpieczenie od utraty pracy” tak naprawdę nic nie mówi i w praktyce może się okazać, że dotyczy ono jedynie krótkiego okresu ochrony i wiąże się z dużą liczbą wyłączeń. Taka polisa może jedynie podnieść koszty naszego kredytu, a w praktyce, kiedy kolokwialnie mówiąc przyjdzie co do czego, nie dać nam żadnych korzyści. Dlatego zanim wybierze się ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, należy dokładnie przestudiować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z tym ubezpieczeniem.

Utrata pracy to przykre i stresujące wydarzenie dla każdego człowieka, gdyż w jednym momencie wprowadza duże zmiany w życiu i stawia pod znakiem zapytania sytuację bytową. Dzięki pomocy Monedo Now, lidera na rynku pożyczkowym w Polsce, możesz zabezpieczyć się przed tą ewentualnością już dziś! Możesz na nas liczyć także w przypadku niespodziewanych problemów z finansami, gdyż pozwalamy szybko otrzymać pożyczkę i uregulować wszystkie opłaty bez zbędnych formalności!

*Pamiętaj, że treści, jakie znajdziesz na tym blogu nie stanowią porad finansowych. Radzimy skonsultować się z Twoim osobistym doradcą finansowym przed wykorzystaniem jakichkolwiek rad lub wskazówek zawartych w tym poście.