Grzywna od komornika. Kiedy komornik ma prawo nałożyć grzywnę?

Niespłacone zadłużenia mogą doprowadzić do obciążenia komorniczego. Jest to sporym problemem wielu osób. Warto również wiedzieć, że w niektórych przypadkach może zostać nałożona na dłużnika tzw. grzywna komornika. Dobrze jest jednak znać swoje prawa, tak aby Twoja niewiedza nie została wykorzystana przez nieuczciwą osobę. Nierzadko dzieje się tak, że komornik bezpodstawnie obarcza nas grzywną, co jest oczywiście niezgodne z prawem. Co robić, gdy dostaniesz grzywnę od komornika i kiedy komornik ma prawo nałożyć grzywnę. W tym artykule udzielamy na te pytania odpowiedzi.

Co to jest grzywna komornicza? Wyjaśniamy pojęcie grzywny od komornika.

Wiele osób nie ma pojęcia,  co to jest grzywna komornicza. Jest to kara finansowa, która może zostać nałożona podczas postępowania egzekucyjnego. Najczęściej jest ona wymierzana w sytuacji, gdy któraś ze stron utrudnia realizację egzekucji np. poprzez zatajenie ważnych informacji. Grzywnie podlegają również osoby trzecie, które teoretycznie nie mają nic wspólnego z zadłużeniem, jednak mają bezpośredni związek z daną sprawą.  Należy podkreślić, że grzywna komornicza może zostać nałożona wyłącznie na osobę fizyczną. Jeśli komornik zwróci się do konkretnego przedsiębiorstwa o np. wydanie danych związanych z dłużnikiem, to kara zostanie nałożona na pracownika, a nie całą firmę. Warto wziąć to pod uwagę. Maksymalna wysokość grzywny komorniczej wynosić nawet 2000 zł, co stanowi wysoką kwotę. Oczywiście osoba obarczona grzywną może złożyć skargę. W takiej sytuacji sprawa zostanie zbadana przez niezależnego eksperta, który oceni poprawność przebiegu postępowania egzekucyjnego. Może okazać się, że grzywna została nałożona bezpodstawnie.

Najczęstsze powody nałożenia grzywny przez komornika. Kiedy komornik może nałożyć grzywnę na dłużnika?

Grzywna nakładana jest przez komornika w kilku przypadkach. Jednym z najczęstszych powodów nałożenia grzywny komorniczej jest sytuacja, gdy dana osoba odmawia udzielenia informacji lub udostępnia nieprawdziwe informacje. Kodeks Cywilny wymaga złożenia wyjaśnień. Osobą narażoną na karę komorniczą może być np. pracownik banku, czy też innej instytucji finansowej. Komornik często zwraca się o informacje do pracodawcy dłużnika. Jeśli nie udzieli on odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma, to na dłużnika może zostać nałożona grzywna. Należy wspomnieć, że jedynym wyjątkiem jest tajemnica służbowa, która nie zezwala na udzielenie informacji. Istotne jest jednak to, aby wskazać konkretny zapis prawny znajdujący się w umowie. Warto wiedzieć, że na grzywnę komorniczą narażone są również osoby, które nie udzieliły informacji na temat zmiany miejsca pobytu dłużnika, czy też zmiany miejsca pracy. Oczywistym jest, że są to dane, które bezpośrednio wpływają na przebieg procesu egzekucyjnego. Należy wspomnieć, że niektóre instytucje mają obowiązek poinformować komornika o istotnych zmianach. Jeśli tego nie zrobią w ustalonym terminie, to nie uchronią się przed obciążeniem finansowym. Na grzywnę narażone są również osoby, które zakłócają przebieg procesu egzekucyjnego. Mowa tutaj nie tylko o drugiej stronie postępowania, ale również osobach trzecich. Zwykle w pierwszej kolejności otrzymuje się ostrzeżenie. Jeśli jednak nie zmienisz swojego postępowania, to może zostać na Ciebie nałożona grzywna (najczęściej wynosi ona 1000 zł).

Konsekwencje nieopłacenia grzywny komorniczej w terminie.

Oczywistym jest, że na opłacenie grzywny komorniczej mamy konkretny termin. Najczęściej wynosi on 30 dni. Jeśli nie spłacisz zobowiązania finansowego, to poniesiesz wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Po pierwsze możesz trafić do rejestru osób zadłużonych, co negatywnie wpływa na Twój wizerunek. Niezapłacona grzywna coraz częściej trafia do sądu. Podczas postępowania sądowego może zostać na Ciebie nałożona kolejna kara. Dodatkowo, ponosisz koszt postępowania, których wielkość może przyprawić o ból głowy. Narastające długi mogą sprawić, że zostanie nałożony na Ciebie nakaz ograniczenia wolności.

Szybka pożyczka na spłatę długu komorniczego. Skąd wziąć pieniądze na spłatę zadłużenia?

Banki niechętnie udzielają pożyczek i kredytów osobom zadłużonym. Czasem jednak dodatkowe pieniądze na spłatę długu są bardzo potrzebne. Szybką pożyczkę na spłatę długu komorniczego weżmiesz w Monedo Now – i to bez wychodzenia z domu i potrzeby wypełniania dziesiątek różnych dokumentów. Ekstra gotówka na spłatę zadłużenia trafi na Twoje konto jeszcze tego samego dnia.