Giełda Papierów Wartościowych – zabawa dla dużych dzieci

O giełdzie każdy słyszał. Choćby w telewizji, radiu, czy w jakimkolwike innym środku przekazu. Jest to jednak pojęcie, które dla większości ludzi brzmi niezwykle tajemniczo. Nie ma się jednak czego bać – choć istotnie, podejmowanie jakichkolwiek działań na giełdzie wymaga wiedzy oraz doświadczenia i należy do czynności dość skomplikowanych, jednakże samo zrozumienie zasad, jakimi ta instytucja się kieruje, jest w gruncie rzeczy dość intuicyjne. Tych jednak, którzy decydują się na karierę graczy giełdowych, czeka spory wysiłek – bowiem bez konkretnej i twardej wiedzy, podejmowanie ryzyka finansowego jest dużym błędem.

GPW – co to takiego?

Giełda, ta właściwa, to w rzeczywistości Giełda Papierów Wartościowych (GPW), której siedziba mieści się Warszawie. Polska giełda, choć wiele brakuje jej do GPW - co to takiego?poziomu tej nowojorskiej, coraz częściej postrzegana jest jako finansowe centrum w tej części Europy. Powstała zaledwie 21 lat temu, niedawno zyskała miano pierwszej na świecie giełdy pod względem dynamiki wzrostu liczby spółek. Dzienne obroty odnotowywane na warszawskiej giełdzie to aż kilkaset milionów złotych. Robi wrażenie. Według najświeższych danych, obecnie na GPW notowanych jest 479 spółek. Jednym z debiutów ostatnich tygodni jest wejście na giełdę spółki InPost – operator pocztowy, który konkuruje z Pocztą Polską. Zadebiutował 13 października bieżącego roku.

Giełda to tak naprawdę rynek, na którym odbywa się handel. Próżno tu jednak szukać produktów spożywczych czy innych dóbr konsumpcyjnych. Tutaj królują papiery wartościowe, czyli – najprościej mówiąc, zdematerializowane instrumenty finansowe, którymi obracają strony transakcji. To miejsce, w którym spotykają się Ci, którzy poszukują inwestorów do realizacji swoich pomysłów i planów oraz gotowi do zainwestowania zgromadzonego kapitału. Dzień na giełdzie zaczyna się o 8 rano i aż do godzin wieczornych jest bardzo intensywny.

 

Orkiestra finansowa – instrumenty, które na giełdzie spotkamy

By lepiej zrozumieć zasady, jakimi kierują się gracze giełdowi, warto poznać najpierw kluczowe pojęcia, bez których giełda nie miałaby racji bytu. Dotyczą rodzajów papierów wartościowych, którymi obraca się na giełdzie. Pierwszym z nich są obligacje – papiery dłużne, które poświadczają, że jedna strona transakcji (emitent) jest dłużnikiem drugiej (obligatariusz). Obligacje mają określony termin wykupu i oprocentowanie. Akcje natomiast dają właścicielowi prawo do własności części przedsiębiorstwa, które, według kodeksu prawa handlowego, jest spółką akcyjną. Celem emisji akcji i obligacji, w uproszczeniu, jest pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój organizacji i dokonywanie kolejnych inwestycji.

Warszawska Giełda Papierów wartościowych to przede wszystkim rynek główny – rynek wymiany regulowanej dla akcji i innych instrumentów dużych spółek handlowych, ale nie tylko. Istnieje również alternatywny rynek akcji, tak zwany NewConnect, który został stworzony specjalnie dla spółek wzrostowych. Otwiera drogę na giełdę mniejszym firmom. Natomiast rynek Catalyst powstał z myślą o podmiotach, które nie emitują akcji, a obligacje, a więc na przykład samorządy.

Jak zacząć grać?

Jak zacząć grać?Wejście na giełdę w roli gracza wcale nie jest trudne. Akcjonariuszem, czyli właścicielem akcji jakiejś spółki notowanej na giełdzie może zostać każdy i w dowolnym momencie. Nie trzeba nawet wychodzić z domu – emitenci akcji dają możliwość zakupu akcji przez internet. Konieczne jest założenie rachunku maklerskiego, który służy do przechowywania i obracania papierami wartościowymi. Rachunkami kierują domy maklerskie, jednak ich oferta jest na tyle różna, że warto poświęcić czas, by przeanalizować, która będzie najlepsza. Rachunek taki może założy każdy – zarówno osoba prawna jak i osoba fizyczna, pod warunkiem, że jest pełnoletnia i przedstawi dowód osobisty i numer NIP. Co ciekawe, z uwagi na fakt, że gra na giełdzie niesie za sobą, często znaczne, ryzyko finansowe, domy maklerskie starają się bronić przed tymi, którzy nie mają pojęcia o zasadach gry rynkowej. Dlatego właśnie, bardzo często klienci są proszeni o wypełnienie ankiety, która stwierdza poziom wiedzy, jaką dany klient o finansach i giełdzie posiada. Nierzadko od wyniku uzależnia się przedstawioną ofertę – test pozwala oszacować stopień ryzyka podejmowania niewłaściwych decyzji, będący wynikiem braku wiedzy i doświadczenia. Warto pamiętać, że posiadanie rachunku maklerskiego wiąże się z kosztami – naliczane są opłaty za samo prowadzenie, szereg opłat dodatkowych, a także prowizja od dokonanych transakcji.

Pierwsze kroki spółek

Spółka, która chce wejść na giełdę, musi mieć konkretną formę prawną – jedynie spółki akcyjne mogą być podmiotami, które emitują akcje. Organizacje, które
działają jako inne formy spółek, zawsze mogą to zmienić, przekształcając się w spółkę akcyjną. Następnie, należy zwołać Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję o publicznej ofercie akcji – tak, aby każdy zainteresowany, mógł je nabyć. Papiery te muszą mieć postać zdematerializowaną, czyli najprościej mówiąc – wirtualną. Ważnym elementem, który spółka musi opracować i wydać jest prospekt emisyjny. Jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie informacje o firmie, szczegóły dotyczące emitowanych przez nią akcji, szczegółowa analiza czynników ryzyka a także perspektywy rozwoju. Pozwoli to przyszłym akcjonariuszom podjąć decyzję, czy zakup tych konkretnych akcji będzie dla nich korzystnym posunięciem. Prospekt emisyjny tworzy się pod nadzorem biegłego rewidenta, który analizuje i sprawdza wszystkie sprawozdania finansowe podmiotu i odpowiada za wiarygodność dokumentu. W procesie przygotowawczym bierze również udział biuro maklerskie, za pośrednictwem którego akcje zostaną udostępnione dla szerokiego grona odbiorców. Przygotowany prospekt należy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która po weryfikacji wydaje zgodę na publiczną emisję akcji. Ostatnim etapem jest złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który ostatecznie dopuszcza akcje.

Po co to wszystko?

Dlaczego w zasadzie firmy wchodzą na giełdę? Przede wszystkim dla rozwoju. Emitując akcje, sprzedają je następnie za określoną kwotę, pozyskując tym samym relatywnie tani kapitał na podejmowanie kolejnych inwestycji. Jest to mniej kosztowne niż na przykład zaciągnięcie kredytu w banku. Firma ponosi bowiem jedynie koszt emisji akcji, a także wydatki związane z opłatami giełdowymi. Jednak jest jeszcze coś, co należy postrzegać jako koszt – emitując akcje, rozszerza się grono akcjonariuszy spółki, a więc ludzi, którzy mogą, w formie zgromadzenia akcjonariuszy, decydować o jej dalszych losach. Obecność na giełdzie wpływa również na postrzeganie firmy – wpływa na prestiż i jej wiarygodność.

Gra na giełdzie wciąga i uzależnia. Wiąże się jednak z ogromnym ryzykiem, dlatego trzeba naprawdę uważać i skupić się na decyzjach, które się podejmuje. Trzeba również pamiętać, że notowania są zależne od aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, dlatego warto śledzić to, co na bieżąco dzieje się w kraju i na świecie, by uniknąć porażki. W grę wchodzą pieniądze, często niemałe. Rozsądek jest wiec w tym przypadku bardziej niż pożądany.