Chcesz wiedzieć, dlaczego bank odmówił kredytu? Mówimy, jak to sprawdzić!

Bank odmówił Ci kredytu, a Ty chcesz wiedzieć, dlaczego? Dzięki nowym przepisom w prawie bankowym, nie musisz już dzwonić do obsługi klienta banku i wysyłać kilkunastu e-maili z prośbą o uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu. Nowelizacja ustawy Prawo bankowe narzuca bankom nowe obowiązki, które nie pozwalają im na odmówienie kredytu bez podawania przyczyny.

Czy bank udziela informacji, dlaczego odmówił przyznania kredytu?

Nowe przepisy w prawie bankowym. Bank musi uzasadnić odmowę kredytu. Zgodnie z nowymi przepisami, banki oraz instytucje pożyczkowe muszą  wskazać jakie konkretnie informacje o sytuacji zawodowej, finansowej czy rodzinnej klienta zaważyły na negatywnej ocenie.  Informacja o przyczynach odmowy przyznania kredytu jest bezpłatna, a to znaczy, że bank nie może pobrać żadnej opłaty za jej udzielenie, chyba że o kredyt ubiega się przedsiębiorca.  Uzasadnienie powinno być wyrażone konkretnie. Np. jeśli np. według banku klienta nie stać na spłatę raty w danej wysokości, powinien ujawnić w uzasadnieniu wszystkie dochody i koszty, które wziął pod uwagę.  Z nowego prawa wynika, że za każdym razem, gdy złożysz wniosek o limit na koncie, kartę kredytową, kredyt gotówkowy itp., a nawet szybką pożyczkę, bank  musi powiedzieć Ci, dlaczego nie chce Ci udzielić kredytu.

Najczęstsze powody odmowy kredytu

Powodów, dla których bank odmawia udzielenia kredytu może być wiele, jednak w różnych bankach, różnie interpretuje się zdarzenia będące częścią historii kredytowej Klienta. W jednym banku, dane zdarzenie może całkowicie wykluczać przyznanie kredytu, a w drugim stanowić drugo lub trzeciorzędny element oceny zdolności kredytowej.  Sprawdź,  jakie są najczęstsze powody, dla których bank może odmówić Ci kredytu.

Nie masz zdolności kredytowej

Przyczyną braku zdolności kredytowej są najczęściej zbyt wysokie raty kredytów gotówkowych w stosunku do tego, ile zarabiasz. Co to znaczy jednak „zbyt wysokie raty”? To znaczy takie, które przekraczają 50% lub 65% Twoich średnio-miesięcznych dochodów.

Niska ocena scoringowa

Każdy bank posiada własny algorytm, według którego przyznaje ocenę scoringową osobom, które wnioskują o kredyt lub pożyczkę. Ocena scoringowa opiera się na zestawie danych, które każdy Klient podaje we wniosku kredytowym. Kluczową w ocenie scoringowej jest m.in. punktacja w Biurze Informacji Kredytowej. Bardzo ważne jest jaką ocenę scoringową otrzymasz od banku, ponieważ na jej podstawie bank przyporządkuje Cię do danej grupy klientów. To z kolei, przełoży się bezpośrednio na ofertę, którą otrzymasz od banku.

Opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych

Mogło Ci się zdarzyć, że spłacając wcześniej jakieś zobowiązania, spóźniłeś się ze spłatą jednej lub kilku rat. Jeśli było to minimalne opóźnienie – do 30 dni, fakt ten nie powinien negatywnie rzutować na ocenę Twojej historii kredytowej. Jeśli jednak opóźnienie przekroczyło okres 30 dni, bank zinterpretuje to zdarzenie jako negatywne, a co za tym idzie – nie udzieli Ci kredytu.

Źródło dochodów

Źródło uzyskiwania dochodów, czyli tak naprawdę – w jaki sposób zarabiasz na życie – ma dla banku niebagatelne znaczenie przy rozpatrywaniu Twojego wniosku kredytowego.

Działalność gospodarcza, a kredyt

Osoby prowadzące działalność gospodarczą to jedna z tych grup klientów, którym banki najczęściej odmawiają kredytu. Co więcej, od osób tych wymagana jest duża liczba zaświadczeń i dokumentów, które bank dokładnie analizuje. Aby wziąć kredyt w banku mając działalność gospodarczą, niejednokrotnie trzeba zatrudnić odpowiedniego eksperta, który doradzi w jaki sposób udowodnić swoją wiarygodność i „wypłacalność” wobec banku.

Umowa  zlecenie i umowa o dzieło, a kredyt

Formami zatrudnienia, do których analitycy bankowi także nie mają zaufania są: umowa zlecenie i umowa o dzieło. W przypadku Klientów, dla których taka umowa to jedyne źródło utrzymania, banki udzielają kredytu max. na okres trwania danej umowy.

Umowa o pracę a kredyt

Umowa o pracę to najbardziej wiarygodna forma zatrudnienia dla banków. Co więcej, to właśnie osoby zatrudnione na umowie o pracę są najliczniejszą grupą Klientów instytucji finansowych. Najlepiej oceniani przez analityków bankowych są Ci Klienci, którzy zatrudnieni są na umowie o pracę w sektorze publicznym lub firmie zatrudniającej powyżej 50 osób. Niestety, niektóre banki dokładnie prześwietlają takie umowy i jeśli np. Tobie umowa kończy się za miesiąc lub dwa, jest duże ryzyko, że od takiej instytucji finansowej otrzymasz odmowę udzielenia kredytu.

Spłacasz już inne kredyty

Wiele banków umożliwia swoim Klientom wzięcie mini kredytów za pomocą kilku kliknięć z poziomu kont bankowości elektronicznej. Szybkość i łatwość wzięcia kredytu poprzez konto Klienta jest tak duża, że można stracić rachubę, ile kredytów już zostało wziętych. 10 – 15 kredytów na koncie Klienta to dla wielu banków wystarczający powód, aby odmówić Klientowi pożyczki. Wszystko przez to, że banki te mają tzw. limit liczby zobowiązań. Wnioski Klientów przekraczających ten limit są z miejsca odrzucane.

Wiek kredytobiorcy

Banki najczęściej przyznają kredyty osobom w wieku 21 – 70 lat. Oczywiście, czasami się zdarza tak, że Klientem banku zostaje osoba w wieku spoza tego zakresu, jednak są to sporadyczne przypadki. Istnieje więc spore ryzyko dla każdej osoby, która dopiero co ukończyła 18 rok życia, a także osoby w wieku 70+,  że będzie musiała pogodzić się z decyzją odmowną banku w sprawie kredytu.

Co robić, gdy bank odmówił kredytu?

Bank odmówił Ci kredytu? Nie pozwól, aby to powstrzymało Cię od realizacji własnych marzeń. Monedo Now to instytucja pozabankowa, która udziela szybkich pożyczek nawet tym osobom, które spotkały się z odmową udzielenia kredytu w banku. Monedo Now nie weryfikuje BIK Klientów, stosując własne, alternatywne metody weryfikacji. Dzięki temu każdy wniosek o pożyczkę w Monedo Now jest szybko rozpatrywany. Wejdź teraz na https://www.monedo.pl/now i wypełnij krótki formularz. Jeszcze dziś możesz cieszyć się z ekstra gotówki.

Zobacz również: